Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Ryczywole zostało podpisane 23.07.2015 roku. Początkowo partnerstwo zmierzało do utworzenia na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej,  i mimo, że prace były bardzo daleko posunięte, a CIS zarejestrowany, to czas był bardzo niesprzyjający, z powodu końca kadencji ówczesnych władz Gminy.

 

Od tamtego czasu partnerstwo lokalne ma na celu wsparcie grup inicjatywnych chcących powołać spółdzielnię socjalną.

Warto też podkreślić, ze gmina Ryczywół może poszczycić się ogromną aktywnością społeczną jej mieszkańców, czego dowodem działalność licznych stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach.