Władze Gminy Książ Wielkopolski, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wspólnie zmierzają w kierunku podjęcia w gminie działania na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. Jest to bowiem zwykle skuteczna odpowiedź partnerów lokalnych na problemy polityki społecznej. Opierając się na tej idei, partnerstwo zmierzać ma w kierunku rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Budowanie partnerstwa lokalnego w Książu Wielkopolskim ma stać się okazją do kreowania tego typu instytucji w środowisku lokalnym, do stworzenia zintegrowanego systemu współpracy, może pomóc w wypracowaniu większej spójności społecznej i włączenia w system wzajemnych relacji osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Partnerstwo w Książu wspólnie z Partnerstwem w Brodnicy analizuje powołania PS w kontekście turystyki kulturowej. Na terenie Książa istnieje pałac Emilii Szczanieckiej. W Brodnicy – Pałac Rodu Mańkowskich wraz z pokojami hotelowymi i restauracją. W Jaszkowie i Turwi – Pałace Chłapowskich, w Bojanowie – Muzeum Ochronka im. Bojanowskiego. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego im. Józefa Wybickiego ma już doświadczenia w organizacji wizyt szklakiem organiczników oraz warsztatów o tematy turystyki kulturowej dla młodzieży.