Fundacja z Sercem

Została założona w 2006 r. Celem Fundacji jest m.in. działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Aktualnie Fundacja z Sercem realizuje projekt pod nazwą „Osiągaj nowe cele”, którego głównym celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób biernych zawodowo z powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego, kępińskiego oraz projekt „Wiem, że mogę” polegający na poszerzeniu aktywności obywatelskiej i udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Głównym motywem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest możliwość wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracę tu znalazły osoby mające problem z odnalezieniem się na rynku pracy, bezrobotne, wymagające wsparcia.

Dane kontaktowe:

ul. Wczasowa 8a, Puszczykowo

tel.: 606 313 607

e-mail: dominika@djd-art.pl

www.facebook.com/SalaLesna/

Oferta:

Sala „Leśna” to wyjątkowe miejsce położone w malowniczym Puszczykowie, w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Znajdziecie tu Państwo wytchnienie od zgiełku miasta, będziecie cieszyć się otaczającą zielenią, a najmłodsi – dużą przestrzenią do zabaw. „Leśna” jest miejscem sprzyjającym wypoczynkowi, spotkaniom i przyjęciom w gronie rodzinnym, imprezom firmowym czy szkoleniom. Bardziej aktywni mogą udać się na zwiedzanie starej części Puszczykowa, w której znajduje się Muzeum Arkadego Fiedlera, spacer wzdłuż Warty, czy też odwiedzić zabytkowy dworzec kolejowy usytuowany zaledwie 150 m od „Leśnej”.
   W „Leśnej” zorganizujemy dla Państwa kameralne przyjęcia weselne, urodzinowe, chrzciny, komunie, stypy, przyjęcia okolicznościowe i szkolenia. Zadbamy o to, by chwile spędzone w „Leśnej” były dla Państwa i Państwa gości czasem, do którego będziecie Państwo wracać we wspomnieniach.

W dyspozycji posiadamy dwie sale (dużą i małą) oraz cztery pokoje 3 osobowe w pełni wyposażone i z własnymi łazienkami.