W piątek 17 maja odbyło się w siedzibie WCES spotkanie przedstawicieli ROPS i OWES z całej Polski dotyczące reintegracji. Temat dotyczył standardów zatrudnienia specjalistów ds. reintegracji zatrudnionych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Wielkopolski. Świadectwa dot. przemiany życiowej zaprezentowali m.in. Lider Barki Lech Bór oraz prezeska Spółdzielni Socjalnej Opus z Rogoźna. Wzięli udział reprezentanci następujących placówek: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Centrum PISOP, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, OWES Koszalin, OWES Zielona Góra, Stowarzyszenie Gineka, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego.