Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka zrealizowała w latach 2020-2021 dwie edycje akcji Razem Przeciw Pandemii – zakupując towary i usługi w przedsiębiorstwach społecznych subregionu poznańskiego, a następnie przekazując je placówkom, szpitalom, instytucjom opiekuńczym- działającym na rzecz ochrony zdrowia podczas epidemii   Sars-covid 19.  W roku 2020, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej – realizowanego we współpracy z Miastem Poznań (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), zrealizowano zakupy na kwotę w wysokości 593 980,20 zł. Natomiast w drugiej edycji, w 2021 roku, środki finansowe przekazały firmy w kwocie 41.000 zł. Zapraszamy do zapoznania się podsumowaniem akcji Razem Przeciw Pandemii.

Podsumowanie mechanizmu zakupowego 2020

Realizacja akcji RPP w 2021 roku

Kampania informacyjna nt firm które przekazały fundusze

 

 

Szanowni Państwo,

prosimy o przeczytanie naszego listu do końca:

Chcesz pomóc? Skontaktuj się:

  • Dagmara Szlandrowicz
  • 661 726 936
  • dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl

 

  • Maria Sadowska-Pawlak
  • 530 435 179
  • maria.sadowska@barka.org.pl

 

Informowanie o Darczyńcach:

Komu pomogliśmy:

 

 

 

 

 

Podziękowania Tyflologika

Podzękowania CIS Rogoźno

Podziękowania DPS Bukowska

Podziękowania DPS Konarskiego

Podziękowania DPS Śrem

Podziękowania L’Arche

Podziękowania Szpital im. Strusia