Spółdzielnia Masterpunkt pracuje od 2011 roku  w obszarze specjalistycznych usług dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest to szeroki obszar działań skierowanych  zarówno do osób fizycznych,  jak i klientów biznesowych. Osobom z dysfunkcją wzroku oferowana jest  pomoc w doborze i zakupie specjalistycznych urządzeń ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie.

Spółdzielnia realizuje wydruki  w  brajlu,  konwersję tekstów, map, rysunków na rozwiązania dostępne dla osób niewidomych. Przeprowadzane są również audyty serwisów internetowych w oparciu o specyfikację dostępności WCAG 2.0.

Instytucjom publicznym proponuje się  wdrażanie prostych rozwiązań, które ułatwią komunikację oraz dostępność do tych placówek osobom borykającym się z problemami wzrokowymi. Takimi rozwiązaniami są np. tabliczki  brajlowskie  mocowane  przy klamkach drzwi, w windach lub przy poręczach, dotykowe plany urzędów, menu w brajlu dla kawiarni i restauracji oraz wiele innych.

Dane kontaktowe:

ul.Sienkiewicza 22

60-818 Poznań

tel. 61 8438309

e-mail: biuro@masterpunkt.com facebook.com/masterpunkt www.masterpunkt.com

Oferta:

– doradztwo i sprzedaż specjalistyczne- go sprzętu i oprogramowania dla osób   z dysfunkcją wzroku,

– szkolenia z obsługi specjalistycznego sprzętu i urządzeń,

– audyt stron internetowych zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.0,

– usługi brajlowskie,

– drukowanie w brajlu,

– tabliczki brajlowskie,

– grafika wypukła (mapy, rysunki dla nie- widomych)

– tłumaczenia na pismo brajla i odwrotnie,

– kontrola jakości tłoczenia pismem brajla (np. na opakowaniach leków).