Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny zajmuje się propagowaniem alternatywnych nurtów edukacyjnych i tworzeniem spersonalizowanej oferty edukacyjnej, opartej na demokratycznych wartościach. Na co dzień prowadzi Przedszkole Domowo – Leśne i Wolną Szkołę „Na Bosaka”. Tworzy miejsce przyjazne holistycznemu rozwojowi dziecka, w oparciu o dobre relacje, zaufanie i szacunek. Jak piszą twórcy stowarzyszenia: „Bliski jest nam język osobisty Jespera Juula, spojrzenie na zachowanie i emocje przez pryzmat potrzeb znany z Porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga oraz Korczakowskie podejście do dziecka. Organizujemy ogólnopolskie i lokalne wydarzenia związane z edukacją alternatywną, edukacją ekologiczną i psychoedukacją dla rodziców i nauczycieli”.

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: ul. Grochowe Łąki 7B/3,  61–752 Poznań

tel. 886 857 038

e-mail: kolektyw.edu@gmail.com www.kolektywedukacyjny.pl facebook.com/kolektywedukacyjny

Oferta:

-Zespół Wychowania Przedszkolnego „Na Bosaka” dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Placówka ma profil przedszkola leśno – domowego, opartego o skandynawskie wzorce. Realizowany jest w niej autorski program. Jego podstawą są idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, a także holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Jednym z podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą. Zespół kładzie duży nacisk na swobodną zabawę i spontaniczną twórczość.

-Warsztaty edukacyjne – Wolna Szkoła „Na Bosaka” dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, pozostających w edukacji domowej. Są to codzienne, 8-godzinne warsztaty z rozwijania kompetencji społecznych oraz zdobywania wiedzy w oparciu o ideę uczenia się z własnej woli, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa). Warsztaty realizowane są na podstawie autorskiego programu, który czerpie z idei Porozumienia bez Przemocy i edukacji demokratycznej, a także holistycznego podejścia do rozwoju dziecka. Jednym z naszych podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą.

– Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej (OSEA) – coroczna konferencja.