0

Partnerstwo w Ostrorogu

Partnerstwo lokalne w gminie Ostroróg zostało powołane, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonuje jeszcze żaden PES.Władze Miasta i OPS są otwarte na wprowadzenie rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej. Odbyły się tu spotkania<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2020/05/15/partnerstwo-w-ostrorogu/">Read More...</a>
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo z Gminą Miejską Obrzycko

Partnerstw lokalne w Obrzycku powstało, by wspierać rozwój ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami w Strategii Gminy. Obecnie nie działa w tej gminie WTZ,  nie ma obecnie spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów, KIS<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2020/05/15/partnerstwo-z-gmina-miejska-obrzycko/">Read More...</a>
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo z Gminą Wiejską Obrzycko

Partnerstwo lokalne gminy Obrzycko ma na celu rozwój podmiotów realizujących zadania z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Celem działania partnerstwa jest utworzenie KIS/CIS lub/i spółdzielnię socjalną. Należy<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2020/05/15/partnerstwo-z-gmina-wiejska-obrzycko/">Read More...</a>
By : biuro | maj 15, 2020
0

Partnerstwo w Dusznikach

Partnerstwo lokalne w Dusznikach ma na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy. Obecnie nie funkcjonuje tu jeszcze żadne przedsiębiorstwo społeczne. Natomiast od 5 lat działa prężnie WTZ, w którym uczestniczy 25<a class="moretag" href="http://wces.barka.org.pl/2020/05/15/partnerstwo-w-dusznikach/">Read More...</a>
By : biuro | maj 15, 2020