19wrz/22

Szkolenie „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi” 26 i 27 października

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu. Zapewniamy bufet kawowy oraz obiad.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 26 i 27 października br. (środa i czwartek) w godzinach 9:00 – 16:15.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo prosimy o potwierdzenie zainteresowania udziałem w szkoleniu w ww. terminie do dnia 27 września br. do godziny 17:00, wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu uczestnika oraz preferowanej diety (wegetariańska, wegańska, mięsna).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia m.in.: 

  1. Objawy osiowe w przebiegu takich chorób psychicznych, jak: depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
  2. Sztuka komunikowania się w świecie zaburzeń psychicznych.
  3. Sieć wsparcia instytucjonalnego.
  4. Rola i możliwości pracodawcy zatrudniającego osobę w kryzysie psychicznym.
  5. Jak organizować pracę grupy w której są zatrudnione osoby z problemem zdrowia psychicznego.
  6. Jak reagować w sytuacji zaostrzenia objawów choroby.
  7. Formy kontaktu z rodziną / bliskimi / lekarzem psychiatrą osoby chorującej psychicznie.

Fot. Pixaby

26sie/22

NESsT Inicjatywa na rzecz zatrudnienia uchodźców

Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym br. wywołała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Blisko 4 mln uchodźców z Ukrainy znalazło schronienia w Polsce i Rumunii, dołączając do uchodźców z Azji i Afryki goszczących regionie.

NESsT wraz z IKEA Social Entrepreneurship oraz Fundacją Cisco , podjęły współpracę w celu uruchomienia NESsT Refugee Employment Initiative, aby wspierać piętnaście przedsiębiorstw, które pracują z uchodźcami i innymi defaworyzowanymi grupami w Polsce i Rumunii. Inicjatywa ma na celu stworzenie 2 000 miejsc pracy i poprawę życia 5 000 uchodźców.

Inicjatywa zapewni finansowanie i pomoc biznesową grupie przedsiębiorstw z misją społeczną w Polsce i Rumunii, które długoterminowo wspierają uchodźców na rynku pracy. W zakres tego wsparcia mogą wchodzić szkolenia zawodowe, godne oferty pracy oraz dodatkowe usługi (np. pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę, opieka nad dziećmi, wsparcie sprzętowe m.in. laptopy do nauki).

NESsT definiuje godne oferty pracy jako miejsca pracy, które zapewniają pensję pokrywającą przynajmniej podstawowe wydatki życiowe na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji:

https://pl.nesst.org/refugee-employment-initiative

26sie/22

Lepsza Gmina Czerwonak wspiera dzieci ukraińskie w ramach mechanizmu zakupowego

Lepsza Gmina Czerwonak wspiera dzieci ukraińskie w ramach mechanizmu zakupowego poprzez zajęcia zorganizowane w siedzibie przedsiębiorstwa społecznego Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora Owińskach na zlecenie gminy Czerwonak.

Mechanizm zakupowy dla rzecz obywateli ukraińskich realizowany jest jest przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

25sie/22

11 Konkurs (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia

Trwa 11. edycja Konkursu (eS) na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu organizatorzy (eS) poszukują i nagradzają tych, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W ubiegłym roku tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Społecznego Roku uzyskała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bialawy. Może w tym roku będzie to przedsiębiorstwo, które Państwo znacie i wspieracie?

W Konkursie nie tylko można się zgłosić – można także nominować podmiot ekonomii społecznej. Dzięki temu organizatorzy umożliwiają instytucjom z regionu, najlepiej znającym podmioty ze swojego otoczenia, zarekomendowanie ich do udziału w tym wyjątkowym ogólnopolskim Konkursie. Link do formularza: www.konkurs-es.pl/formularz-zgloszeniowy.

Do Konkursu można nominować podmioty, które działają przynajmniej 12 miesięcy i których działalność zasługuje na dostrzeżenie i wyróżnienie.

Na nominacje i zgłoszenia organizatorzy  czekają do 9 września 2022 r. Następnie wszystkie aplikujące podmioty zostaną ocenione przez ekspertów społecznych i ekonomicznych. W około dziesięciu najwyżej ocenionych przedsiębiorstwach odbędą się wizyty studyjne, po których sformułowane zostaną rekomendacje dla Rady Konkursu. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (nie mniej niż 15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (nie mniej niż 10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (nie mniej niż 5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (nie mniej niż 5000 złotych) zadecyduje otwarte dla wszystkich głosowanie internetowe.

Tegoroczną edycję Konkursu zakończy uroczysta gala, która odbędzie się 17 listopada 2022 roku w Warszawie.

Partnerami strategicznymi 11. edycji Konkursu (eS) im. Jacka Kuronia są: Orange Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Grupa ANG SA, TISE SA, PwC, Związek Lustracyjny Spółdzielni. Partnerem merytorycznym jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu (eS), jego regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.konkurs-es.pl.

W razie pytań – kontakt: krzysztof.alcer@fise.org.pl, telefon: 574 17 90 81.

25sie/22

VI Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 21 września

W imieniu organizatorów – zapraszamy Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się  21 września 2022 r. o godz. 10.00 w formule hybrydowej. Część gości weźmie udział w Forum osobiście, pozostali połączą się zdalnie.
Możliwe będzie także śledzenie transmisji on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych, bez konieczności rejestracji.

Tematem przewodnim Forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Program Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 przewiduje udział Pani Minister Marleny Maląg oraz Pani Minister Anity Czerwińskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej.
W ramach wydarzenia zaplanowano wystąpienia przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, blok prezentujący znaczenie ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej oraz informację dotyczącą najważniejszych rozwiązań ustawowych i programowych,  wprowadzonych przez MRiPS, panel prezentujący najciekawsze rozwiązania wypracowane w obszarze ekonomii społecznej, a także ogłoszenie wyników głosowania publiczności ws. wyboru znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwa społeczne.

Rejestracja zgłoszeń trwa do 9 września br.

W załączeniu ramowy program Forum.

(See attached file: Ramowy program 6 OFESiS.pdf)

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na znak identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstw społecznych wśród odbiorców usług i konsumentów, a także w relacjach gospodarczych i społecznych.

Głosowanie trwa do 14 września br.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Szczegółowy program:

Ramowy program 6 OFESiS

 

25sie/22

Pożyczki Misyjne dla PES

Od dnia 24.03.2022 r. został uruchomiony nabór na Pożyczki Misyjne w ramach Pożyczek Płynnościowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Informacje o pożyczce

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana jest ze środków udostępnionych przez BGK z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES z całego kraju w celu zapewnienia finansowania płynnościowego.

Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Założenia dotyczące opisywanego instrumentu mają charakter ramowy. Zostały one zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno — gospodarczej wywołanej przez COVID-19. MFiPR oraz BGK, zastrzega możliwość modyfikacji parametrów pożyczki płynnościowej, po ustąpieniu skutków gospodarczych wywołanych sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Projekt opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, z czego całość stanowi wkład BGK. Termin realizacji programu w ramach Pożyczki Płynnościowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od kwietnia 2020 roku do 28 października 2022 roku. Pożyczki Misyjne FRW realizuje od 15 marca 2022 roku do 28 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje pod tym linkiem:

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej