16lut/24

Spotkanie sprawozdania PS w CAS

W dniu 23.02.2024 r. w godzinach 9:00 – 10:30 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie sprawozdawczości w CAS.

Spotkanie jest organizowane przez MRPiPS – DES w formie online.

Poniżej link do zapisów oraz link do informacji umieszczonej na Facebook.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEgsWmFcXb3w0h2DnZ7mcAaKNrfshkCbJ9ltmOmpb9QuwTA/viewform?fbclid=IwAR2gQJ60hV59-HIo66tiyl88rHyHTCq1l8LkpP2mKfN1Lsoj16BqptoH9Lw

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej/posts/pfbid02DPUKpDFLkKhaUAUrv9vXZozZPyZ9BBtE8FkCJiXVirxhn81Tu2ivEAePFrJGXzMxl

Zachęcamy do udziału!

 

Zachęcam do uczestnictwa i przygotowania pytań.

Dziękuję i pozdrawiam.

12lut/24

II Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 15.03.2024 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie podstawą rekomendowania danego podmiotu do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 12.02.2024 – 15.03.2024
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 18 – 22.03.2024
Nabór wniosków o dotacje 25.03 – 08.04.2024
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków kwiecień 2024

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrocony-Opis-Planowanego-Przedsiewziecia

Planowane-przychody-i-koszty-Zalacznik-do-SOPP

 

 

SOPP_karta oceny_ww

27sty/24

Spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”

Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS zaprasza na spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”, które odbędzie się w formule zdalnej 27 lutego 2024 r.

Na spotkaniu omówiony zostanie m.in.:
  • tryb uzyskiwania statusu PS,
  • korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS,
  • założenia naboru w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” Edycja 2024.

Szczegóły: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/spotkanie-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-27-lutego-2024-r/

22gru/23

Nabór wniosków o wsparcie finansowe na miejsca pracy w PS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 29.12.2023 r. do 12.01.2024 r. do godziny 14.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Liczy się data wpływu do biura WCES.

Formularze można pobrać z zakładki „Baza wiedzy, Pobierz”.

21gru/23

Życzenia

Szanowni Państwo!

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku

życzy Zespół Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej

źródło foto: pixabay.com

22wrz/23

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia finansowego

Szanowni Państwo.

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Spotkanie odbędzie się w formule on line 28 września 2023 r. w godzinach 10.00-12.00.

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady udzielania przez WCES wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także ścieżka szkoleniowo-doradcza przewidziana dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/99709731164?pwd=SWIzUGw1ZFFKNEplSk5pNllOSytndz09

Identyfikator spotkania: 997 0973 1164

Kod dostępu: 232000

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Sobczyk – doradca kluczowy

malgorzata.sobczyk@barka.org.pl

61 668 24 08

20wrz/23

Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 13.10.2023 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Z uwagi na fakt, że niniejszy nabór zostaje ogłoszony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”  WCES zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 20.09.2023 – 13.10.2023
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 24 – 25.10.2023
Nabór wniosków o dotacje 01.12 – 15.12.2023
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków styczeń 2023

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrócony Opis Planowanego Przedsięwzięcia

Planowane przychody i koszty – Załącznik do SOPP 2023

karta oceny

19wrz/23

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Konkurs promuje inicjatywy podejmowane w latach 2022-2023 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei Wielkopolski Otwartej. Celem Konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023

Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2022-2023 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przez realizacje zamówień społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl
tel. +48 61 8567 955

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r. do godziny 12.00

Wielkopolska-Otwarta-na-Osoby-z-Niepełnosprawnościami_regulamin-i-formularz_2023

Wielkopolska-Otwarta-na-Samorząd-Społecznie-Odpowiedzialny_formularz_2023

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!