20paź/21

Współodpowiedzialnie, czyli jak opowiadać o ekonomii społecznej

Czy zakupy społecznie odpowiedzialne są nam bliskie?Jak wpierać marki społeczne? Czy działania społeczne i jednocześnie ekonomiczne mają sens?

Ładne rzeczy – Pracowania ES zaprosiła w poniedziałek 18 października 2021 r.  na spotkanie z wyjątkowymi praktykami – przedstawicielami jednej z najprężniejszych Spółdzielni Socjalnych działających w Poznaniu.

„Nie pytaj co ES może zrobić dla Ciebie – razem zróbmy coś dla ES.”

Dwugodzinne spotkanie inspiracyjno-edukacyjne zaprezentowało działalność ekonomii społecznej (ES) naszymi oczami. W sposób lekki, ale merytoryczny opowiedziano uczestnikom nie tylko o szeroko rozumianym pojęciu ES.

Zaproszono  uczestników   do dyskusji i rozważań nad rolą każdego z nas – klienta, beneficjenta, odbiorcy – jako współtwórcy sukcesu tej przestrzeni społecznej.

Rozmawiano m.in. o tym czym są tzw. “odpowiedzialne zakupy” oraz zaprezentowano ofertę produkcyjno-usługową wybranych PES – by pokazać, jak każdy z nas może wspierać misję społeczną ES wzmacniając ekonomiczną sytuację przedsiębiorstw.

Razem starano się wypracować podpowiedź dla jeszcze nieprzekonanych i zmierzyć się z pytaniem: Jak każdy z nas może działać na rzecz widoczności ES oraz rynku zleceń przedsiębiorstw społecznych?

Po zakończeniu części dyskusyjnej zaproszono uczestników do zapoznania się z ofertą produktową Spółdzielni Socjalnej FURIA oraz marki Klunkry Wielkopolskie, które  można było zakupić z 15% rabatem. Wśród osób goszczących na spotkaniu rozlosowano również trzy prezentowe nagrody.

Miejsce realizacji zadania: Pracownia Ekonomii Społecznej “Ładne Rzeczy” Poznań ul. Św. Marcin 57.

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu “Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, którego celem jest wzrost znaczenia Ekonomii Społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Miasta Poznania. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Fundacja Barka, partner projektu: Miasto Poznań.

18paź/21

Wzajemność na Jeżycach

W piątek 15 października, wśród wielu aktywności , które zostały zaproponowane przez Fundację Barka na Rynku Jeżyckim  w Poznaniu w ramach projektu „Jeżyce Wzajemność”, znalazły się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez przedsiębiorstwo społeczne Fundacja IGI-Art z Rogalinka oraz Konkurs o Ekonomii Społecznej w Powiecie Poznańskim, z nagrodami przygotowanym przez przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego.

Wydarzenie zorganizowało Partnerstwo Jeżyckie,  które tworzą: Rada Osiedla Jeżyce, MOPR Jeżyce oraz oddział MOPR ds. osób bezdomnych, CIS Promienista, Pogotowie Społeczne, Spółka Targowiska oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,   z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

11paź/21

Spotkanie partnerstwa lokalnego w Mosinie

Tak trzeba zaczynać tydzień! ❤

Spotkanie partnerstwa w Mosinie z udziałem aż czterech osób ze Środy Wielkopolskiej – ich zaangażowanie i świadectwo, przykład rewelacyjnych działań Centrum Integracji Społecznej i ścisłej współpracy z Samorządem i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dodają skrzydeł! I chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, by taki CIS mógł rozpocząć działalność w Mosinie, to dzisiejsza porcja inspiracji, nie pozostawia już miejsca na żadne wątpliwości.

Na zdjęciu: Agnieszka Kluczyńska, Monika Kosicka ArtZagroda, Monika Kujawska, Przemysław Mieloch, Piotr Mieloch, Danuta Wieczorek, Bogusław Makowski, Dagmara Szlandrowicz, Lidia Skupin – Wójtowska, Kamila Pieczyńska

08paź/21

Opowieść o Kolektywie Edukacyjnym

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka od lat wspiera powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj poznamy jedno z nich.

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny powstało w październiku 2016 roku, a w 2019 roku rozpoczęło działalność jako przedsiębiorstwo społeczne.

Przedsiębiorczość społeczna niejedno ma imię. Przedsiębiorstwa społeczne, kojarzone przez lata z usługami porządkowymi, gastronomią czy opieką nad terenami zielonymi, obecnie prowadzą różnorodną aktywność, zaprzeczając wielu dotychczasowym stereotypom. Przedszkola, warsztaty rozwojowe i terapeutyczne, miejsca zabaw i integracji – to dzisiaj wyspecjalizowane ośrodki odpowiadające nierzadko na specyficzne potrzeby dzieci i ich rodziców, a związane coraz częściej ze zdrowiem oraz edukacją, w tym – nad czym dzisiaj się pochylimy – edukacją alternatywną. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole i Wolną Szkołę „Na bosaka”. Jak czytamy na Facebooku: „przestrzeń autentycznego i szczerego kontaktu dorosłych z dziećmi. Miejsce bezprzemocowych relacji i bliskiego, zdrowego kontaktu z naturą”.

Wolnej szkole i przedszkolu przewodzi aktualnie 11-osobowy zespół. Kiedy rozmawiamy, właśnie trzy osoby biorą udział w projekcie Green Classroom, realizowanym w ramach programu Erasmus+ w Gruzji. Zdobyte tam doświadczenia wykorzystają potem w codziennych zajęciach z dziećmi. Praca w przedsiębiorstwie społecznym daje szczególne perspektywy. Z jednej strony stabilizację dla osób, które od dłuższego czasu szukały swojej zawodowej kotwicy, a z drugiej strony możliwość manifestacji wielu różnorodnych talentów, które w pracy zawodowej tradycyjnie pojmowanej nie znajdują realizacji. Oto, co mówią o sobie i swojej pracy członkinie Kolektywu:

Paulina Rogowicz: „Jestem prezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny, które zostało powołane z potrzeby zmiany w edukacji. I właśnie od pięciu lat stwarzamy tę przestrzeń do zmiany, prowadząc przedszkole o domowo-leśnym charakterze, wolną szkołę oraz organizując wydarzenia, na których ludzie z całej Polski wymieniają się dobrymi praktykami i inspirują do działania. Na co dzień jestem mentorką w Niepublicznym Przedszkolu „Na bosaka”. Towarzyszę dzieciom w ich bosej podróży, dbając o przyjazną przestrzeń dla tego, czego doświadczają w kontakcie z naturą i innym człowiekiem”.

Wiktoria Bukowy: „Od 8 lat jestem zaangażowana w nurt edukacji alternatywnej, a od 3 lat jestem członkinią Stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny. Misją naszego przedsiębiorstwa społecznego jest stworzenie optymalnej przestrzeni dla naturalnego i holistycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz propagowanie alternatywnych w stosunku do edukacji systemowej rozwiązań dla edukacji. Chcemy inspirować innych do poszukiwania nowych ścieżek w wychowaniu i podejściu do uczenia się dzieci i młodzieży. Nasze credo to: „Jesteśmy zmianą, którą chcemy zobaczyć w edukacji”. Marzymy, aby rozwój był nieustannie wpisany w sposób funkcjonowania naszej organizacji. Chcemy podchodzić do rozwoju dziecka w sposób nowatorski oraz wspierać rodziców i nauczycieli w coraz lepszym rozumieniu potrzeb dziecka i w poznawaniu naturalnych etapów rozwoju człowieka”.

Magdalena Mańczak: „W Kolektywie zajmuję się współorganizacją wydarzeń związanych z edukacją alternatywną oraz dbam o działanie wolnej szkoły i przedszkola od strony organizacyjnej. Praca w naszym przedsiębiorstwie społecznym daje mi poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju zawodowego. Dzięki szkoleniom i projektom skierowanych do PS-ów miałam szansę rozwinąć swoje kompetencje i podnieść kwalifikacje oraz nawiązać wiele cennych zawodowych relacji. Jestem mamą ciekawej świata dziewięciolatki, która jest w edukacji domowej i uczęszcza do Wolnej Szkoły „Na bosaka”. Interesuję się psychologią i holistycznym rozwojem człowieka na każdym etapie życia. Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalności doradztwo zawodowe i personalne”.

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny

Adres korespondencyjny: ul. Grochowe Łąki 7B/3, 61–752 Poznań

Miejsce działalności:

„Na boska – Przedszkole i Wolna Szkoła”

Dymaczewo Stare, ul. Szkolna 4

62-050 Mosina

e-mail:

kolektyw.edu@gmail.com

nabosaka.lesne@gmail.com (dla klientów Wolnej Szkoły i Przedszkola)

zywiolowe.wakacje@gmail.com (dla klientów Żywiołowych Wakacji i Ferii)

 

facebook.com/kolektywedukacyjny

facebook.com/nabosakalas – fanpage „Na bosaka”

Oferta:

– Niepubliczne Przedszkole „Na bosaka” dla dzieci w wieku 2,5–6 lat. Placówka ma profil przedszkola leśno-domowego, opartego na skandynawskich wzorcach. Realizuje autorski program. Jego podstawą są idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, a także holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Jednym z podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą. Zespół kładzie duży nacisk na swobodną zabawę i spontaniczną twórczość.

– Warsztaty edukacyjne – Wolna Szkoła „Na bosaka” dla dzieci w wieku 7–12 lat, pozostających w edukacji domowej. Są to codzienne 8-godzinne warsztaty z rozwijania kompetencji społecznych oraz zdobywania wiedzy w oparciu o ideę uczenia się z własnej woli, przeznaczone dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa). Warsztaty są realizowane na podstawie autorskiego programu, który czerpie z idei Porozumienia bez Przemocy i edukacji wolnościowej, a także holistycznego podejścia do rozwoju dziecka. Jednym z naszych podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą.

– Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej (OSEA) – coroczna konferencja.

– Żywiołowe Wakacje w Wiosce Bosych Stóp oraz Żywiołowe Ferie – letnie i zimowe całodzienne warsztaty edukacyjne, odbywające się w pięciodniowych turnusach, dla dzieci w wieku 7–12 lat. Ich główną ideą jest swobodna zabawa, intensywny kontakt z przyrodą i różnorodne twórcze aktywności. Tutaj dzieci są w swoim żywiole i spędzają maksymalną ilość czasu na świeżym powietrzu! A wszystko to odbywa się w duchu demokratycznych wartości, pod okiem empatycznych i uważnych dorosłych. Więcej informacji tutaj: www.zywiolowewakacje.pl

– Usługi marketingowe – wspieramy przedsiębiorstwa społeczne oraz inne organizacje w budowaniu strategii marketingowej.

– Szkolenia, warsztaty, tutoring – dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz organizacji – słowem, dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje miękkie i różnorodne umiejętności, a także zdobywać wiedzę o edukacji alternatywnej.

08paź/21

“Jeżyce Wzajemność” 15 października

Partnerstwo Jeżyckie, które tworzą: Rada Osiedla Jeżyce, MOPR Jeżyce oraz oddział MOPR ds. osób bezdomnych, CIS Promienista, Pogotowie Społeczne, Spółka Targowiska oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,   zaprasza do wzięcia udział w wydarzeniu „Jeżyce Wzajemność”, podczas którego będzie można wiele dowiedzieć się o Wzajemności, czyli o tym jak wspólne działanie pomaga rozwiązywać problemy.

Spotykamy się w piątek, 15 października 2021 r. w godz. 14:00-16:00

przy Gablocie na płycie Rynku Jeżyckiego

W programie:

Targ Wzajemności. Zapraszamy mieszkańców do włączenia się i wymieniania różnymi niepotrzebnymi już rzeczami (odzież, przedmioty, książki) będzie można je również sprzedawać! [na ten cel zostały użyczone stragany targowe, osoby zainteresowane wystawieniem się prosimy, jeżeli to możliwe o wiadomość lub w dniu wydarzenia o podejście do organizatora, na pewno łatwo go znajdziecie]

Pomoc Wzajemna: konsultacje ze specjalistami (14:00-16:00)

– sanitariusz – porady z zakresu profilaktyki zdrowotnej (Fundacja Akceptacja)

– pracownik socjalny – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

– pracownik Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

– doradca zawodowy – (CIS Promienista)

– streetworkerzy – Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne i Fundacja Barka

[z konsultacji może skorzystać każdy, ale nie można ich traktować jako odpowiednika umówionej porady, głównie ze względu na czas. Będzie to bardziej rodzaj kierunków i możliwych rozwiązań które można zastosować]

Nauka Wzajemna: zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorstwa społeczne:

14:30 IGI – Art // warsztaty rękodzieła – przy gablocie

14:00 Fundacja Akceptacja // pokaz pierwszej pomoc – przy gablocie

 

Możliwy będzie zakup i degustacja produktów gastronomicznych przedsiębiorstw społecznych: Spółdzielni Socjalnej Ruchomości prowadzącej klubokawiarnię Zemsta i  Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół

14:15 opowiemy co robiliśmy i jeszcze zrobimy w ramach projektu “Wzajemn-noś(ć)” .

07paź/21

Nie moralizować, tylko działać – wywiad z Barbarą Sadowską

W najnowszym, październikowym  numerze magazynu „Senioralny Poznań” możemy przeczytać wywiad z Barbarą Sadowską, współzałożycielką i przewodniczącą zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, pt. „Nie moralizować, tylko działać”. W odpowiedzi na pytanie: „A przedsiębiorstwa społeczne? Czym różnią się od każdej innej firmy?” czytamy: „Powstają z zupełnie innej motywacji, bo z potrzeby pomocy. Ale nie w taki sposób, by ugruntować czyjąś nieporadność. Nie! Tylko w taki sposób, że osoby  z problemami i pogubione poprzez uczestniczenie  w pracy i we wspólnocie zaczynają normalnie funkcjonować. Zysk przedsiębiorstwa społecznego jest reinwestowany w to przedsiębiorstwo. W firmie prywatnej zysk jest bierze właściciel, a tutaj zysk jest uspołeczniony, to znaczy, że przeznaczony jest dla rozwoju firmy i dla celów społecznych z tą firmą związanych. To piękna idea, bo wypracowana nadwyżka służ wspólnemu dobru”.

Cały wywiad tutaj:

20210927132522

05paź/21

O zamówieniach publicznych podczas POZAP

Na zaproszenie Grupy  PRZETARGowi Wykonawcy oraz Miasta Poznań, wzięliśmy udział w spotkaniu POZAP, w czwartek 30 września. Jak napisali  organizatorzy: „Wierzymy, że tworzymy nowy punkt na mapie zamówieniowej kraju! Spotkamy się i porozmawiamy o zamówieniach w czasach elektronizacji. Wydarzenie organizowane jest przez i dla praktyków zamówień publicznych”.

A oto program wydarzenia:

9:00 – 9:45 Budowanie kompetencji zespołu ds. zamówień publicznych

10:00 – 10:45 Zamówienia odpowiedzialne społecznie jako instrument walki z wykluczeniem społecznym

11:00 – 12:00 Inwestycje a zasada efektywności. Od wszczęcia postępowania po realizację

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 13:45 Podpisy elektroniczne bez tajemnic

14:00 – 14:45 Jedyną stałą jest zmiana, czyli czego możemy się spodziewać w ramach nowelizacji PZP

15:00 – 15:45 Ryzyka w procesie udzielania zamówienia. Studium przypadku

Na spotkaniu licznie reprezentowane było środowisko poznańskiej ekonomii społecznej. W panelu dot. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wzięli udział: udział Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Małgorzata Cieślak z Urząd Miasta Poznania a także Rafał Jaworski z Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Przypomnijmy, że Fundacja Barka oraz Miasto Poznań realizują wspólnie projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Ponadto podczas wydarzenia prezentowały swoją działalność wielkopolskie  podmioty ekonomii społecznej:

ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej

Klunkry wielkopolskie

Spółdzielnia Socjalna FURIA

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Centrum Integracji Społecznej “Darzybór”

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Zakład Aktywności Zawodowej w Pile

Manufaktura Dobrych Usług

Taka Mydlarnia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

23wrz/21

Zaproszenie na szkolenie Podstawy obsługi klienta 1 października

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pn. Podstawy obsługi klienta.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu. Dodatkowo zapewniamy również bufet kawowy oraz lunch.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu 1 października br. (piątek) w godzinach 9:00 – 16:15.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W celu rezerwacji miejsca dla Państwa organizacji, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wysłanie mailem informacji na adres malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. W mailu należy podać nazwę organizacji społecznej oraz, imię i nazwisko i kontakt do przedstawiciela, który weźmie udział w szkoleniu.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 27.09.2021 r., godzina 12:00

 

Prosimy również o zgłoszenie zainteresowania ww. szkoleniem w innym terminie.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Sobczyk, tel.: 61 6682408, e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

 

Program szkolenia:

 

  1. Komunikacja w kontakcie z klientami,
  2. Savoir Vivre obsługi klienta,
  3. Specyfika obsługi klienta przez telefon,
  4. Przygotowanie do rozmowy z klientem,
  5. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z klientem,
  6. Skuteczność w relacjach z klientem,
  7. Study case – praca na przykładach uczestników.