29maj/24

Przesunięcie terminu rekrutacji do ścieżki dotacyjnej do 05.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) przesuwa termin naboru uczestników do ścieżki dotacyjnej.

Skrócone opisy planowanych przedsięwzięć (SOPP) należy złożyć do dnia 05.06.2024 r. do godziny 14.00 w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie podstawą rekomendowania danego podmiotu do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 13.05 – 05.06.2024
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 06.06 – 07.06.2024
Nabór wniosków o dotacje 10.06 – 04.07.2024
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków lipiec 2024

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska (od 18.05.2024 r.)
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

13maj/24

III Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 29.05.2024 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie podstawą rekomendowania danego podmiotu do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 13.05 – 29.05.2024
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 05.06 – 07.06.2024
Nabór wniosków o dotacje 10.06 – 04.07.2024
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków lipiec 2024

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska (od 18.05.2024 r.)
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrocony-Opis-Planowanego-Przedsiewziecia

Planowane-przychody-i-koszty-Zalacznik-do-SOPP

SOPP_karta oceny

30kwi/24

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Barce!

Szanowni Państwo,

10 maja 2024 r. będziemy wspólnie z innymi podmiotami i instytucjami świętować 20 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji organizujemy w Barce otwarcie sezonu sportowego połączonego z szeregiem atrakcji.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” jest jednym z licznych beneficjentów funduszy UE. Dzięki środkom pozyskanym z tego źródła od wielu lat wspiera bardziej efektywnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i rozwija ekonomię społeczną w naszym kraju.

25mar/24

II Nabór wniosków o wsparcie finansowe na miejsca pracy w PS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 02.04.2024 r. do 16.04.2024 r. do godziny 14.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Liczy się data wpływu do biura WCES.

Formularze można pobrać z zakładki „Baza wiedzy, Pobierz”.

12mar/24

Spotkanie sieciujące Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (OWES), prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w partnerstwie z Miastem Poznań,

zaprasza na spotkanie sieciujące Podmioty Zatrudnienia Socjalnego (PZS) tj. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS)

z subregionu poznańskiego (Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski),

które odbędzie się 25.03.2024 roku w siedzibie WCES – św. Wincentego 6/9 w Poznaniu (aula, budynek B) w godzinach 9.00-14.00.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie PZS z propozycją współpracy przy realizacji Indywidualnych Planów Reintegracyjnych dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych (PS). Współpraca będzie miała charakter odpłatny. Ponadto poruszony zostanie temat standardów zatrudnienia socjalnego, nad którymi pracuje obecnie Rada Zatrudnienia Socjalnego.

 

Program spotkania:

 1. Barbara Sadowska: wprowadzenie – O idei współpracy
 2. Lidia Węsierska-Chyc: Zasady współpracy OWES – PZS – PS. Dyskusja
 3. Anna Jarzembowska i Aleksandra Bereżnicka: O współpracy specjalistów ds. reintegracji z PS i PZS
 4. Przerwa lunch
 5. Bartosz Pawlak: Standardy zatrudnienia socjalnego.
 6. Dyskusja na tematy interesujące dla PZS

 

Prosimy o zaproponowanie tematów ważnych dla PZS.

 

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

 

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz liczby osób do dnia 18.03.2024 r. na adres: justyna.gawron@barka.org.pl

11mar/24

Pakiety

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej otwiera nabór wniosków o wsparcie dla PES i PS z subregionu poznańskiego w formie pakietów o wartości 4.000 zł brutto, w ramach których można sfinansować:

 • finansowanie działań reintegracyjnych (uczestnictwo w przedsięwzięciach, wyjazdach etc),
 • wsparcie sprzedaży – pozycjonowanie w Internecie, reklama w social mediach, opłacenie specjalisty ds. PR kształtującego opinie w sieci,
 • zakup obsługi księgowej,
 • zakup domeny, serwera,
 • zakup obsługi informatycznej,
 • zakup strony internetowej (budowa, obsługa),
 • zakup usług marketingowych (poza pakietem OWES),
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, imprezach branżowych,
 • pokrycie kosztów członkostwa w organizacjach branżowych,
 • pokrycie kosztów opracowania i produkcji materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, banery, roll-up, tablice informacyjne, itd).

Ze szczegółowymi informacjami można  zapoznać się w Regulaminie:

Regulamin Pakiety 2023-2028

Wniosek_ Pakiety