12mar/24

Spotkanie sieciujące Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (OWES), prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w partnerstwie z Miastem Poznań,

zaprasza na spotkanie sieciujące Podmioty Zatrudnienia Socjalnego (PZS) tj. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS)

z subregionu poznańskiego (Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, średzki, śremski),

które odbędzie się 25.03.2024 roku w siedzibie WCES – św. Wincentego 6/9 w Poznaniu (aula, budynek B) w godzinach 9.00-14.00.

Głównym celem spotkania jest zapoznanie PZS z propozycją współpracy przy realizacji Indywidualnych Planów Reintegracyjnych dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych (PS). Współpraca będzie miała charakter odpłatny. Ponadto poruszony zostanie temat standardów zatrudnienia socjalnego, nad którymi pracuje obecnie Rada Zatrudnienia Socjalnego.

 

Program spotkania:

 1. Barbara Sadowska: wprowadzenie – O idei współpracy
 2. Lidia Węsierska-Chyc: Zasady współpracy OWES – PZS – PS. Dyskusja
 3. Anna Jarzembowska i Aleksandra Bereżnicka: O współpracy specjalistów ds. reintegracji z PS i PZS
 4. Przerwa lunch
 5. Bartosz Pawlak: Standardy zatrudnienia socjalnego.
 6. Dyskusja na tematy interesujące dla PZS

 

Prosimy o zaproponowanie tematów ważnych dla PZS.

 

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

 

Prosimy o potwierdzenie obecności oraz liczby osób do dnia 18.03.2024 r. na adres: justyna.gawron@barka.org.pl

11mar/24

Pakiety

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej otwiera nabór wniosków o wsparcie dla PES i PS z subregionu poznańskiego w formie pakietów o wartości 4.000 zł brutto, w ramach których można sfinansować:

 • finansowanie działań reintegracyjnych (uczestnictwo w przedsięwzięciach, wyjazdach etc),
 • wsparcie sprzedaży – pozycjonowanie w Internecie, reklama w social mediach, opłacenie specjalisty ds. PR kształtującego opinie w sieci,
 • zakup obsługi księgowej,
 • zakup domeny, serwera,
 • zakup obsługi informatycznej,
 • zakup strony internetowej (budowa, obsługa),
 • zakup usług marketingowych (poza pakietem OWES),
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, imprezach branżowych,
 • pokrycie kosztów członkostwa w organizacjach branżowych,
 • pokrycie kosztów opracowania i produkcji materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, banery, roll-up, tablice informacyjne, itd).

Ze szczegółowymi informacjami można  zapoznać się w Regulaminie:

Regulamin Pakiety 2023-2028

Wniosek_ Pakiety

 

16lut/24

Spotkanie sprawozdania PS w CAS

W dniu 23.02.2024 r. w godzinach 9:00 – 10:30 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorstw społecznych w zakresie sprawozdawczości w CAS.

Spotkanie jest organizowane przez MRPiPS – DES w formie online.

Poniżej link do zapisów oraz link do informacji umieszczonej na Facebook.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEgsWmFcXb3w0h2DnZ7mcAaKNrfshkCbJ9ltmOmpb9QuwTA/viewform?fbclid=IwAR2gQJ60hV59-HIo66tiyl88rHyHTCq1l8LkpP2mKfN1Lsoj16BqptoH9Lw

https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznej/posts/pfbid02DPUKpDFLkKhaUAUrv9vXZozZPyZ9BBtE8FkCJiXVirxhn81Tu2ivEAePFrJGXzMxl

Zachęcamy do udziału!

 

Zachęcam do uczestnictwa i przygotowania pytań.

Dziękuję i pozdrawiam.

12lut/24

II Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 15.03.2024 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie podstawą rekomendowania danego podmiotu do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 12.02.2024 – 15.03.2024
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 18 – 22.03.2024
Nabór wniosków o dotacje 25.03 – 08.04.2024
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków kwiecień 2024

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrocony-Opis-Planowanego-Przedsiewziecia

Planowane-przychody-i-koszty-Zalacznik-do-SOPP

 

 

SOPP_karta oceny_ww

06lut/24

Nabór wniosków o wsparcie reintegracyjne

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór wniosków o wsparcie reintegracyjne na finansowanie realizacji Indywidualnych Planów Reintegracyjnych dla pracowników Przedsiębiorstw Społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Termin rozpoczęcia naboru: 07.02.2024 r.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy składać w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać zeskanowany podpisany wniosek wraz z załącznikami na adresy mailowe:

anna.jarzembowska@barka.org.pl

aleksandra.bereznicka@barka.org.pl

Wsparcie udzielone zostanie podmiotom, które:

 1. złożą prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. otrzymają pozytywną opinię Realizatora i Specjalisty/ski ds. reintegracji,
 3. podpiszą Umowę z Realizatorem

Realizator dokonuje oceny złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wpłynięcia wniosku.

Realizator zastrzega sobie prawo udzielenia wsparcia w kwocie niższej niż wskazana we wniosku. W takim przypadku podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia obowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego wniosku. Nieprzedłożenie zaktualizowanego Wniosku w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego wsparcia.

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia udzielają specjalistki ds. reintegracji:

Anna Jarzembowska
Email: anna.jarzembowska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 05

Aleksandra Bereżnicka
Email: aleksandra.bereznicka@barka.org.pl
Tel. +48 661 494 773

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem:

Regulamin wsparcia reintegracyjnego

Zał. 1- Wniosek o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał. 2- Umowa o udzielenie wsparcia reintegracyjnego

Zał 3. – Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania

27sty/24

Spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”

Departament Ekonomii Społecznej w MRPiPS zaprasza na spotkanie „Warto być przedsiębiorstwem społecznym!”, które odbędzie się w formule zdalnej 27 lutego 2024 r.

Na spotkaniu omówiony zostanie m.in.:
 • tryb uzyskiwania statusu PS,
 • korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS,
 • założenia naboru w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” Edycja 2024.

Szczegóły: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/spotkanie-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-27-lutego-2024-r/

22gru/23

Nabór wniosków o wsparcie finansowe na miejsca pracy w PS

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 29.12.2023 r. do 12.01.2024 r. do godziny 14.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Liczy się data wpływu do biura WCES.

Formularze można pobrać z zakładki „Baza wiedzy, Pobierz”.

21gru/23

Życzenia

Szanowni Państwo!

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku

życzy Zespół Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej

źródło foto: pixabay.com