27gru/22

Fundacja ORCHidea wspiera osoby z Ukrainy w ramach mechanizmu zakupowego

Fundacja ORCHidea wspiera osoby z Ukrainy w ramach mechanizmu zakupowego

Fundacja ORCHidea świadczy wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy  w ramach mechanizmu zakupowego na zlecenie Miasta Poznań, realizowanego w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Wsparcie psychologiczne dla obywateli Ukrainy świadczy członkini  zespołu specjalistów ORCHidei, Viktoria, wspaniała ukraińska psycholog.

21gru/22

Świąteczne życzenia

Szanowni Państwo,

kończy się rok 2022, kolejny rok  pełen niespodziewanych wyzwań, które podejmowaliśmy razem z przedsiębiorstwami społecznymi w Wielkopolsce oraz naszymi gośćmi z Ukrainy, którym w ramach naszego projektu WCES pomagamy jak możemy. Przed nami święta, które, mamy nadzieję przyniosą nam wszystkim odrobinę wytchnienia. Życzymy dobrych i spokojnych Świąt!

Zespół WCES

Projekt życzeń: Oliwia Nowakowska, studentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

20gru/22

Spotkanie świąteczne przedsiębiorstw społecznych

Wzruszające i inspirujące opowieści ludzi ekonomii społecznej usłyszeliśmy podczas wigilijnego spotkania w siedzibie Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w ramach projektu @WCES. Niektóre przedsiębiorstwa powstały niedawno, inne dziesięć lat temu. Wszystkich łączy pasja i chęć zmieniania świata na lepsze poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy i towarzyszenie sobie wzajemnie każdego dnia we wzrastaniu. Spotkanie pięknie wzbogacone wspólnym śpiewem kolęd, z towarzyszeniem Marysi i Jarka. Przysmaki na wigilijny stół przygotowało przedsiębiorstwo społeczne Wspólny Stół.
W spotkaniu wzięli także udział pracownicy Fundacji Barka z projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, projektów ukraińskich oraz liderzy ze Wspólnoty Barka-Zawady.
19gru/22

Konkurs o Ekonomii Społecznej w Powiecie Poznańskim

W sobotę 17 grudnia zorganizowaliśmy Konkurs o Ekonomii Społecznej w Powiecie Poznańskim. Nagrody dla uczestników,  w postaci wyrobów artystycznych, przygotowały przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego: Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda, Fundacja IGI-Art, Spółdzielnia Socjalna Furia, Spółdzielnia Socjalna Talent, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne.

15gru/22

Książka “Ekonomia społeczna” w portretach

Właśnie otrzymaliśmy dostawę z drukarni świeżo wydanej książki “Ekonomia społeczna  w portretach”, autorstwa Jane Knap i Joanny Rubin – autorek zajmujących się głównie tematyką ekonomiczną, liderstwem w biznesie,  kwestiami połączeń między pracą i życiem osobistym.

Publikacja zawiera 14 portretów – zarówno liderów z przedsiębiorstw społecznych, jak i przedstawicieli samorządu szczególnie otwartych na ekonomię społeczną.

Zdjęcia do publikacji wykonała Karolina Turlejska.

13gru/22

Konkurs o ES w Gminie Czerwonak

W siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach trwa konkurs o ekonomii społecznej w Gminie Czerwonak.

Nagrody w postaci przedmiotów artystycznych przygotowały przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego: Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda, Fundacja IGI-Art, Stowarzyszenie Znajome, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne.

 

 

01gru/22

Konferencja Pierwsza pomoc dla tonących w długach

Konferencja  „Pierwsza pomoc dla tonących w długach”, którą zorganizowano we wtorek 29 listopada,  była spotkaniem wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli różnych środowisk – osób zadłużonych, specjalistów pomagających wyjść z długów, przedstawicieli służb socjalnych. Wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in. eksperci pracujący w projekcie „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” , w tym psycholog  pracujący z zadłużonymi od ponad 10 lat – Roman Pomianowski, prawnik Katarzyna Witkowiak – której kancelaria specjalizuje się w pracy  z osobami zadłużonymi. Ważne było wystąpienie Aleksandry Andrzejewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, która przedstawiła planowane zapisy dotyczące zadłużeń w przygotowywanym Wielkopolskim Programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Interesujące było wystąpienie Agnieszki Salach – reprezentującej firmę windykacyjną KRUK S.A., która przedstawiła   ocenę poziomu i potrzeb w zakresie edukacji finansowej Polaków na  podstawie wyników badań przeprowadzonych przez KRUK SA. Inspirujące dla słuchaczy było wystąpienie lidera Barki Lecha, który mimo pełnego wyzwań życia – 7 lat w więzieniu, 20 lat na ulicy i ponad 100 tys. długów, wyszedł na prostą i dzisiaj żyje bez zadłużenia. Podobnie pan Krzysztof, który podzielił się swoim doświadczeniem wyjścia  z długów w wyniku przejścia procedury upadłości konsumenckiej.

Najważniejsza konkluzja z konferencji – działać, dać sobie szansę – tak wielu zadłużonych boi się, nic nie robi ze swoimi długami, sądząc, błędnie, że są w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem jest bardzo wiele narzędzi prawnych, które pomagają wyjść na prostą, by nie pozostać do końca życia ofiarą, a człowiekiem, który zarządza swoim życiem,  trzyma swój los mocno we własnych rękach.

#####

Konferencja „Pierwsza pomoc dla tonących w długach” została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.

01gru/22

Artzagroda odkrywa talenty

Monika Kosicka , wiceprezeska Spółdzielni Socjalnej Pracownia ArtZagroda, prowadzi niezwykle sugestywnie warsztaty, w trakcie , każdy z uczestników może odkryć w sobie nieoczekiwane talenty.  15 i 22 listopada spotkaliśmy się w Szamotułach – powstawała biżuteria z drutu galwanicznego, a potem malowanie pejzaży zimowych. A 29 listopada, podczas Andrzejek w Barce powstawały magiczne klucze do lania wosku.

22lis/22

Szkolenie Praca z osobami z uzależnieniami

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praca z osobami z uzależnieniami, prowadzone przez Tomasza Bratkowskiego – terapeutę uzależnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie obejmować będzie poniższe tematy:

– czym jest uzależnienie (diagnoza ,mechanizmy, sposoby myślenia i zachowania osoby uzależnionej),

– etapy trzeźwienia,

– czym jest współuzależnienie,

– jak pracować z osobą uzależnioną,

– instytucje/podmioty udzielające pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom,

– zasady postępowania z osobą uzależnioną w miejscu pracy,

– studium przypadku,

–analiza przykładów podawanych przez uczestników szkolenia.

Termin: 8  grudnia br., godz. 9:00-16:15

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Dla uczestników przygotowany zostanie bufet kawowy oraz obiad.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na szkolenie można wysyłać do dnia 30 listopada br. do godz. 15:00 na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl, podając imię i nazwisko i numer telefonu uczestnika, nazwę podmiotu ekonomii społecznej, który reprezentuje oraz preferowaną dietę (wegetariańska, wegańska lub mięsna).

Fot. Pixaby

16lis/22

Nabór wniosków na realizację pakietów dla PES i PS w wysokości 6000 zł

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej ogłasza nabór na realizację pakietów dla PES i PS w wysokości 6000 zł.

W ramach pakietu Realizator może sfinansować następujące formy wsparcia dla PES/PS :

 • finansowanie działań reintegracyjnych (uczestnictwo w przedsięwzięciach, wyjazdach etc.),
 • wsparcie sprzedaży – pozycjonowanie w Internecie, reklama w social mediach, opłacenie specjalisty ds. PR kształtującego opinie w sieci,
 • zakup obsługi księgowej,
 • zakup domeny, serwera,
 • zakup obsługi informatycznej,
 • zakup usług marketingowych (poza pakietem OWES),
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w targach, imprezach branżowych,
 • pokrycie kosztów członkostwa w organizacjach branżowych,
 • pokrycie kosztów opracowania i produkcji materiałów reklamowych (plakaty, ulotki, banery, rollupy, tablice informacyjne etc.).

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach pakietu można składać w terminie od dnia 16 listopada 2022 do dnia 30 kwietnia 2023 r.:

 • osobiście we WCES: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, św. Wincentego 6/9,61-003 Poznań lub
 • pocztą tradycyjną – za pośrednictwem operatora pocztowego – na wyżej podany adres (liczy się data wpływu do siedziby WCES), lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wniosku lub wniosek podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego, lub profilu zaufanego) na adres mailowy: anna.jarzembowska@barka.org.pl

UWAGA: Pula środków na wsparcie w ramach pakietu jest ograniczona. O przyznaniu wsparcia w ramach pakietów decyduje kolejność wpływu wniosków do WCES, dlatego zaleca się wybór takiej metody złożenia wniosku, aby wpłynął on do WCES jak najszybciej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej:

Regulamin_ Pakiety

Wzór wniosku_ Pakiety