22wrz/23

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia finansowego

Szanowni Państwo.

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Spotkanie odbędzie się w formule on line 28 września 2023 r. w godzinach 10.00-12.00.

W trakcie spotkania zostaną omówione zasady udzielania przez WCES wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także ścieżka szkoleniowo-doradcza przewidziana dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/99709731164?pwd=SWIzUGw1ZFFKNEplSk5pNllOSytndz09

Identyfikator spotkania: 997 0973 1164

Kod dostępu: 232000

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Sobczyk – doradca kluczowy

malgorzata.sobczyk@barka.org.pl

61 668 24 08

20wrz/23

Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej

Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) ogłasza nabór uczestników do ścieżki dotacyjnej. Zapraszamy osoby/podmioty zainteresowane utworzeniem miejsc pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym do złożenia skróconego opisu planowanego przedsięwzięcia (SOPP).

SOPP należy złożyć do dnia 13.10.2023 r. w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie uprawniała daną osobę lub podmiot do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Z uwagi na fakt, że niniejszy nabór zostaje ogłoszony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”  WCES zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 20.09.2023 – 13.10.2023
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 24 – 25.10.2023
Nabór wniosków o dotacje 01.12 – 15.12.2023
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków styczeń 2023

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach:

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚCIEŻKI DOTACYJNEJ

Skrócony Opis Planowanego Przedsięwzięcia

Planowane przychody i koszty – Załącznik do SOPP 2023

karta oceny

19wrz/23

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił konkurs Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Konkurs promuje inicjatywy podejmowane w latach 2022-2023 na rzecz sektora ekonomii społecznej w idei Wielkopolski Otwartej. Celem Konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023

Konkurs skierowany jest do gmin, które w latach 2022-2023 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wpierające podmioty ekonomii społecznej dla i na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, m.in. przez realizacje zamówień społecznie odpowiedzialne zamówienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl
tel. +48 61 8567 955

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 r. do godziny 12.00

Wielkopolska-Otwarta-na-Osoby-z-Niepełnosprawnościami_regulamin-i-formularz_2023

Wielkopolska-Otwarta-na-Samorząd-Społecznie-Odpowiedzialny_formularz_2023

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

13cze/23

Krajowy Plan Odbudowy wyniki naboru dla PES z subregionu poznańskiego

ogłoszono wyniki naboru wniosków w Krajowym Planie Odbudowy. Z radością informujemy, że pomogliśmy przygotować wnioski organizacjom i przedsiębiorcom społecznym , z którymi współpracujemy w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Oto wyniki naboru dla naszego subregionu:

 

Towarzystwo Tłumaczy GEST 180000
Uciec Dysforii 154000
Orchidea 160000
Tyflologika 189407
Lepsza Gmina Czerwonak 190000
Cuda Garnki 190000
Taroka 159500
Otulina 135060
Kem Budownictwo 189069
AllThingsHome 124615
Stowarzyszenie dla Ludzi i Środowiska Sieraków 163100
ESLine 179750
Ferajna 154050
Beatit 168850
Etap CIS 154200
Stowarzyszenie Trzeźwości Odolanów CIS 170000
Zielona Kłoda 179000

Ilustracja Pixaby

07cze/23

Konferencja Ekonomia społeczna – źródło kształtowania świadomości społecznej

Zapraszamy do udziału w konferencji  „Ekonomia społeczna  – źródło kształtowania świadomości społecznej”, która  będzie podsumowaniem działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, w latach 2018-2023, współfinansowanej ze środków unijnych, przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Miasto Poznań, a jednocześnie przedstawieniem  planów następnej edycji działalności Ośrodka.

Konferencja  rozpocznie się w piątek  16 czerwca o g. 10.00 w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, budynek B, I piętro, aula.

W załączeniu program konferencji, a poniżej link do rejestracji:

https://forms.gle/RkLTvdBmfwini7JN9

W programie:

g.10.00-12.00

Otwarcie konferencji

Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Lidia Węsierska-Chyc, kierownik WCES

Omówienie głównych osiągnięć  Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej, Zespół WCES

Uniwersytet Ludowy jako szansa na rozwój  potencjałów, kompetencji i kształtowanie postaw, Maria Sadowska-Pawlak i Andrzej Dawidowski

Polskie rozwiązania ekonomii społecznej oraz ich wpływ na politykę społeczną na Bałkanach

g.12.00-12.20 Przerwa

g.12.20- 14.20

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym – podsumowanie minionego 20-lecia i perspektywy rozwoju, Jakub Szewczyk i Alicja Wasilewska, Wydział Rozwoju ES, Departament ES, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Debata z udziałem przedstawicieli samorządu, przedsiębiorstw społecznych, firm prywatnych i centrów integracji społecznej.

Moderator: Bartosz Pawlak

Dyskusja Uczestników oraz zakończenie konferencji

g.14.20 Lunch oraz spotkanie upowszechniające Fundacji Fundusz Współpracy w ramach programu „Zgłoś sąsiada do ogrzania” (Galeria)

Imprezą towarzyszącą będzie spotkanie integracyjne, w dniu 17 czerwca, które odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Fundacji Barka w Chudobczycach, nad jeziorem Lubosz Wielkie.

Program konferencji 16.06.2023

zaproszenie na spotkanie upowszechniające Poznań – wielkopolskie model zgłoś sąsiada do ogrzania 16 czerwca

22maj/23

Konferencja Ekonomia Solidarna jako źródło kształtowania świadomości społecznej 16 czerwca

Podczas konferencji ” Ekonomia Solidarna jako źródło kształtowania świadomości społecznej” 16 czerwca, która odbędzie się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, podsumujemy pięcioletnią , drugą edycję projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, porozmawiamy o Ustawie o Zatrudnieniu socjalnym, która pozwala działać centrom  integracji społecznej już od 20 lat. Poznamy także  plany nowej edycji projektu  WCES.

Wydarzenie jest dwu dniowe. 17 czerwca spotykamy się w Chudobczycach za Pniewami na pikniku integracyjnym.

 

 

22maj/23

Przedsiębiorstwa społeczne na Nocy Muzeów 2023

Przedsiębiorstwa społeczne, wzorem roku ubiegłego, wzbogaciły program tegorocznej edycji Nocy Muzeów w Poznaniu. W sobotę 20 maja w przestrzeniach Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy” przy ul. Św. Marcin 57 najpierw warsztaty artystyczne „Moje Logo” poprowadziła Spółdzielnia Socjalna Furia, a następnie można było zakupić markowe artykuły podczas kiermaszu Klunkrów Wielkopolskich. Od godziny 21-eszej rozpoczęła warsztaty artystyczne Spółdzielnia Socjalna Pracownia ArtZagroda. Najpierw Jarek Kotvel zaprosił do świata papieru czerpanego, a później Monika Kosicka poprowadziła warsztaty malarskie, które zakończyły się o g. 1-szej w nocy!

W trakcie imprezy poprowadziliśmy Konkurs o Ekonomii Społecznej, w którym nagrodami były przedmioty wytworzone przez przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego.