W siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach trwa konkurs o ekonomii społecznej w Gminie Czerwonak.

Nagrody w postaci przedmiotów artystycznych przygotowały przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego: Spółdzielnia Socjalna Pracownia Artzagroda, Fundacja IGI-Art, Stowarzyszenie Znajome, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne.