Konferencja  „Pierwsza pomoc dla tonących w długach”, którą zorganizowano we wtorek 29 listopada,  była spotkaniem wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli różnych środowisk – osób zadłużonych, specjalistów pomagających wyjść z długów, przedstawicieli służb socjalnych. Wiedzą i doświadczeniem podzielili się m.in. eksperci pracujący w projekcie „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” , w tym psycholog  pracujący z zadłużonymi od ponad 10 lat – Roman Pomianowski, prawnik Katarzyna Witkowiak – której kancelaria specjalizuje się w pracy  z osobami zadłużonymi. Ważne było wystąpienie Aleksandry Andrzejewskiej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, która przedstawiła planowane zapisy dotyczące zadłużeń w przygotowywanym Wielkopolskim Programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Interesujące było wystąpienie Agnieszki Salach – reprezentującej firmę windykacyjną KRUK S.A., która przedstawiła   ocenę poziomu i potrzeb w zakresie edukacji finansowej Polaków na  podstawie wyników badań przeprowadzonych przez KRUK SA. Inspirujące dla słuchaczy było wystąpienie lidera Barki Lecha, który mimo pełnego wyzwań życia – 7 lat w więzieniu, 20 lat na ulicy i ponad 100 tys. długów, wyszedł na prostą i dzisiaj żyje bez zadłużenia. Podobnie pan Krzysztof, który podzielił się swoim doświadczeniem wyjścia  z długów w wyniku przejścia procedury upadłości konsumenckiej.

Najważniejsza konkluzja z konferencji – działać, dać sobie szansę – tak wielu zadłużonych boi się, nic nie robi ze swoimi długami, sądząc, błędnie, że są w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem jest bardzo wiele narzędzi prawnych, które pomagają wyjść na prostą, by nie pozostać do końca życia ofiarą, a człowiekiem, który zarządza swoim życiem,  trzyma swój los mocno we własnych rękach.

#####

Konferencja „Pierwsza pomoc dla tonących w długach” została zorganizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka.