Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu. Zapewniamy bufet kawowy oraz obiad.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu, 30 LISTOPADA – 1 GRUDNIA BR. (środa i czwartek) w godzinach 9:00 – 16:15.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bardzo proszę o potwierdzenie zainteresowania udziałem w szkoleniu w ww. terminie do dnia 16 LISTOPADA br. do godziny 17:00, wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu uczestnika oraz preferowanej diety (wegetariańska, wegańska, mięsna).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 6682408 lub adres e-mail: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl.

W programie szkolenia m.in.: 

  1. Objawy osiowe w przebiegu takich chorób psychicznych, jak: depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
  2. Sztuka komunikowania się w świecie zaburzeń psychicznych.
  3. Sieć wsparcia instytucjonalnego.
  4. Rola i możliwości pracodawcy zatrudniającego osobę w kryzysie psychicznym.
  5. Jak organizować pracę grupy w której są zatrudnione osoby z problemem zdrowia psychicznego.
  6. Jak reagować w sytuacji zaostrzenia objawów choroby.
  7. Formy kontaktu z rodziną / bliskimi / lekarzem psychiatrą osoby chorującej psychicznie.