Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka realizują projekt Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego mający na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem w wychodzeniu z zadłużenia oraz opracowanie modelu takiej pomocy.

29 listopada w godzinach 9:30 – 14:30 odbędzie się konferencja Pierwsza pomoc dla tonących w długach, podczas której poruszymy następujące tematy:

– Psychologia zadłużenia oraz osobiste świadectwa osób borykających się z długami.

– Jak można pomóc wyjść z długów?

– Zapisy dotyczące zadłużeń w przygotowywanym Wielkopolskim Programie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

– Model wychodzenia z zadłużenia.

Wśród prelegentów będą przedstawiciele m.in.: ROPS, Programu Wsparcia Zadłużonych, PCŚ, Izby Komorniczej, firmy KRUK.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli OPS-ów, urzędów gmin, przedsiębiorstw społecznych, organizacji, CIS-ów, spółdzielni socjalnych.

 

Link do zapisów: https://forms.gle/jEGcTFZGH84DKgxx6.

Wkrótce wyślemy dokładny program.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego