W ramach zadania „Zwiększanie widoczności ekonomii społecznej”, studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odwiedzili podmioty ekonomii społecznej w środę, 1 grudnia 2021 r. W siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka goście poznali początki Fundacji, dowiedzieli się czym jest ekonomia społeczna,  jak się narodziła, co to są przedsiębiorstwa społeczne. Spotkali się także z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół. Następnie udali się na spotkanie z przedstawicielami Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o. – które prowadzi Niewidzialną Ulicę – wystawę w ciemności. Tutaj studenci poznali funkcjonowanie pracowników z niepełnosprawnościami w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Tutaj goście zwiedzili wystawę, poznali codzienność osób niewidomych oraz niedowidzących, a także piekli świąteczne pierniki.

Ilustracja pochodzi z profilu Fb Niewidzialna Ulica.