Zgodnie z najnowszymi przepisami, do dnia 31.01.2022 roku każdy podmiot wpisany do KRS (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non profit) ma obowiązek wpisania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 1.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zaś niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karą do 1 milion złotych dla organizacji i do 50 tysięcy złotych kary dla każdego z członków zarządu tego podmiotu.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne,  podczas którego przedstawione zostaną szczegóły dotyczące obowiązku wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, sposobu dokonywania wpisu w Rejestrze oraz informacje związane z technicznymi aspektami jego funkcjonowania.

Spotkanie przeprowadzi pan Rafał Jaworski, będzie miało formułę on-line – odbędzie się na platformie Zoom w dwóch zaproponowanych poniżej terminach:

2 grudnia br. o godzinie 10:00

8 grudnia br. o godzinie 16:30

Prosimy o zgłaszanie się mailowe do pani Małgorzaty Sobczyk pod adresem malgorzata.sobczyk@barka.org.pl do dnia 30 listopada br.