Na zaproszenie Grupy  PRZETARGowi Wykonawcy oraz Miasta Poznań, wzięliśmy udział w spotkaniu POZAP, w czwartek 30 września. Jak napisali  organizatorzy: „Wierzymy, że tworzymy nowy punkt na mapie zamówieniowej kraju! Spotkamy się i porozmawiamy o zamówieniach w czasach elektronizacji. Wydarzenie organizowane jest przez i dla praktyków zamówień publicznych”.

A oto program wydarzenia:

9:00 – 9:45 Budowanie kompetencji zespołu ds. zamówień publicznych

10:00 – 10:45 Zamówienia odpowiedzialne społecznie jako instrument walki z wykluczeniem społecznym

11:00 – 12:00 Inwestycje a zasada efektywności. Od wszczęcia postępowania po realizację

12:00 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 13:45 Podpisy elektroniczne bez tajemnic

14:00 – 14:45 Jedyną stałą jest zmiana, czyli czego możemy się spodziewać w ramach nowelizacji PZP

15:00 – 15:45 Ryzyka w procesie udzielania zamówienia. Studium przypadku

Na spotkaniu licznie reprezentowane było środowisko poznańskiej ekonomii społecznej. W panelu dot. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wzięli udział: udział Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Małgorzata Cieślak z Urząd Miasta Poznania a także Rafał Jaworski z Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Przypomnijmy, że Fundacja Barka oraz Miasto Poznań realizują wspólnie projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Ponadto podczas wydarzenia prezentowały swoją działalność wielkopolskie  podmioty ekonomii społecznej:

ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej

Klunkry wielkopolskie

Spółdzielnia Socjalna FURIA

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór”

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Zakład Aktywności Zawodowej w Pile

Manufaktura Dobrych Usług

Taka Mydlarnia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu