Przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Taroka z Tarnowa Podgórnego spotkali się w miniony weekend z przedstawicielami Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka, w ramach krótkiego pobytu reintegracyjnego w ośrodku edukacyjno-wypoczynkowym w Chudobczycach (gm. Kwilcz).