Od początku października WCES wdraża tzw. instrument zakupowy. Kupuje od podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) będących w trudnej sytuacji produkty i usługi, które następnie nieodpłatnie są przekazywane instytucjom najbardziej dotkniętym skutkami wystąpienia COVID-19. Do kilku domów pomocy społecznej, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, ogrzewalni dla osób bezdomnych prowadzonej przez Caritas trafiają od poniedziałku do piątku ciepłe posiłki, przygotowane przez cztery przedsiębiorstwa społeczne. PES-y i PS-y szyją także maseczki, drukują przyłbice, dostarczają rękawiczki jednorazowe, które trafiają do wyżej wymienionych instytucji. Spółdzielnie socjalne w Śremie i Szamotułach realizują usługi dezynfekcji dla lokalnych instytucji samorządowych, a w Obornikach i Pobiedziskach – usługi opiekuńcze. W Poznaniu z instrumentu zakupowego są finansowane miejsca kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych czekających na przyjęcie do placówek całodobowych. Zakupy będą realizowane do końca grudnia.