Z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej  otrzymaliśmy kolejne wydanie Biuletynu OWES datowane na wrzesień 2020, gdzie możemy przeczytać  m.in. o podsumowaniu debat nt. propozycji nowej regulacji prawnej, tj. ustawy o ekonomii społecznej.
W tym numerze ponadto:  wywiad z Przemysławem Piechockim, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a w nim rozmowa o przyszłości ES oraz  zagadnienia dotyczące współpracy w ramach rozwoju usług społecznych i działań na rzecz społeczności lokalnych promujących idee ekonomii społecznej, współdziałania z samorządem lokalnym   w zakresie rewitalizacji, przebiegu postępowania związanego z akredytacją OWES w czasie pandemii, podsumowania wykorzystania instrumentów Tarczy Antykryzysowej przez podmioty ekonomii społecznej. W biuletynie także: zarys prac nad kolejnym programem współpracy MRiPS z NGO.

Biuletyn OWES_Wrzesień2020