W ramach zwiększania widoczności ekonomii społecznej w subregionie poznańskim, w piątek, 29 listopada, zaprosiliśmy przedstawicieli szkół wyższych do spotkania z przedsiębiorczością społeczną u źródła, czyli w siedzibach przedsiębiorstw społecznych. Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego  oraz studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa odwiedzili  Centrum Kreatywnej Inspiracji Sp. z o.o. non profit, Fundację Supersprawni oraz Spółdzielnię Socjalną Cuda Garnki.