Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru realizatora usługi szkoleniowej dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część 1: Polus Consulting Rafał Jaworski

Część 2: Projekt HR Aleksandra Skraburska

Część 3: Projekt HR Aleksandra Skraburska

Część 4: Projekt HR Aleksandra Skraburska

Część 5: Projekt HR Aleksandra Skraburska

 

Uzasadnienie: Wykonawcy otrzymali najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.