Partnerstwo w Rogoźnie zostało oficjalnie powołane poprzez podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej 20.05.2015 roku.

Dzięki pracy partnerstwa powstały dwa podmioty ekonomii społecznej – Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielnia Socjalna osób prawnych OPUS. Realizują one przede wszystkim zadania na zlecenie gminy. Obecnie zadaniem partnerstwa jest rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz    wsparcie przy pojawiających się trudnościach.

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie utworzone zostało przez Gminę Rogoźno w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego. Swoją działalność rozpoczęło 01.10.2016 roku. Dzięki dotacji na pierwsze wyposażenie udzielonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – w wysokości prawie 86 000 zł (z której wydatkowano 81 143,04 zł) i przez Gminę Rogoźno – w wysokości 150 000 zł przeznaczonej na działalność, Centrum miało możliwość zakupu niezbędnego do pracy sprzętu oraz materiałów potrzebnych do wyremontowania swojej siedziby. W CIS prowadzone są warsztaty: remontowo-budowlany, porządkowo-ogrodniczy i krawiecki, a także warsztat usług opiekuńczych.

Kilka miesięcy później powstała Spółdzielnia Socjalna Opus powołana przez Urząd Miasta i Gminy w Rogoźnie i Stowarzyszenie Baranek. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest wykonywanie usług komunalnych: pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości na placach, chodnikach oraz parkingach, zimowe odśnieżanie, drobne usługi budowlane oraz usługi sprzątające. Głównym klientem spółdzielni jest miasto Rogoźno i jego jednostki organizacyjne. Dzięki działalności spółdzielni budynki należące do miasta i gminy Rogoźno odzyskują świeżość i zyskują nowy blask – pracy i nowych zadań nie brakuje.

W listopadzie 2017 r. Rogoźno zostało wyróżnione  „Honorowym Tytułem Samorząd Zaangażowany” przyznanym przez ROPS w Poznaniu oraz przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.