Burmistrz Obornik Tomasz Szrama zarządzeniem z dnia, 17 sierpnia 2015 r. powołał Obornicką Radę Inicjatyw Społecznych, która stała się formalną strukturą partnerstwa lokalnego. Jej zadaniem jest wspólne rozwiązywanie wszelkich problemów społecznych, jakie pojawiają się na terenie gminy, a  także wspieranie rozwoju społecznej gospodarki rynkowej.

Jednym z celów funkcjonowania Rady jest też doprowadzenie do utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych w Obornikach, mającego stać się ośrodkiem integrującym działania przeciwdziałające zjawisku wykluczenia społecznego.

Obornicka Rada Inicjatyw Społecznych, koordynując m.in. wdrażanie celów operacyjnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ma za zadanie wykorzystanie wzajemnych powiązań osób, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw dla wypracowania systemu współpracy w środowisku lokalnym, tj. na terenie Gminy Oborniki.

Koordynatorem prac Rady powołany został Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, a asystentem Koordynatora Błażej Matczuk. Rada gromadzi przedstawicieli Rady Miasta, przedsiębiorców i organizacji obywatelskich.

Na terenie gminy funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”. Celem przyświecającym powstaniu spółdzielni była realizacja celów społecznych zdefiniowanych w środowisku lokalnym. Z jednej strony spółdzielnia oferuje usługi dla społeczeństwa, a z drugiej strony daje pracę osobom, które jej potrzebują i poszukują niezależnie od stopnia sprawności i wykształcenia. Swoją ofertę kieruje szczególnie do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i tych, które wracają na rynek pracy, które nie chcą być narzędziem do zarabiania pieniędzy, ale chcą być częścią zespołu.Dominującym przedmiotem działalności jest  świadczenie usług opiekuńczych. Do zadań spółdzielni należy  zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, zapewnienie opieki higienicznej poprzez sprawowanie toalety chorego zgodnie z zapotrzebowaniem, przygotowanie i dostarczanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw u lekarzy, w urzędach, realizacja recept lekarskich, pomoc w kontakcie  z otoczeniem w celu normalnego funkcjonowania, wychodzenie z podopiecznymi na spacery i wydarzenia kulturalne. Spółdzielnia świadczy ww. usługi jako jedyny zakontraktowany na terenie gminy podmiot.

W Obornikach zostało też zarejestrowane Centrum Integracji Społecznej, którego powołanie jest również jednym z celów Rady. Ze względów organizacyjnych i finansowych, CIS nie rozpoczął jednak jeszcze swojej działalności.

Niedawno powstało nowe przedsiębiorstwo społeczne z Obornikach  – BRAT-BUD Sp. z o.o, które w ofercie ma usługi budowlane, w tym brukowanie nawierzchni, a także  Spółdzielnia Socjalna Mesym, która  zajmuje się  wypożyczaniem samochodów.

W listopadzie 2017 r. Gmina Oborniki została wyróżniona  „Honorowym Tytułem Samorząd Zaangażowany” przyznanym przez ROPS w Poznaniu oraz przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka.