All posts by Elżbieta Malik

10paź/22

W Rokietnicy

W Rokietnicy wzięliśmy udział w walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej Taroka, a następnie Rafał Jaworski  – doradca biznesowy z naszego OWES-u poprowadził szkolenie dot. zamówień społecznie odpowiedzialnych. Spółdzielnia Socjalna Taroka została utworzona przezRead More…