W Rokietnicy wzięliśmy udział w walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej Taroka, a następnie Rafał Jaworski  – doradca biznesowy z naszego OWES-u poprowadził szkolenie dot. zamówień społecznie odpowiedzialnych.

Spółdzielnia Socjalna Taroka została utworzona przez Gminy: Tarnowo Podgórne, Rokitnica i Kaźmierz.