Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od 04.07.2024 r. do 19.07.2024 r. do godziny 14.00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w biurze WCES lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9
61-003 Poznań

Liczy się data wpływu do biura WCES.

Formularze można pobrać z zakładki „Baza wiedzy, Pobierz”.