Szanowni Państwo,

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (WCES) przesuwa termin naboru uczestników do ścieżki dotacyjnej.

Skrócone opisy planowanych przedsięwzięć (SOPP) należy złożyć do dnia 05.06.2024 r. do godziny 14.00 w biurze WCES mającym siedzibę przy ul. Św. Wincentego 6/9 w Poznaniu lub przesłać na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl. (decyduje data faktycznego wpływu do WCES).

Skrócone opisy planowanego przedsięwzięcia zostaną poddane ocenie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą pracownicy WCES. Ocena pozytywna będzie podstawą rekomendowania danego podmiotu do wejścia na ścieżkę szkoleniowo-doradczą, a po jej zakończeniu do złożenia wniosku o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Harmonogram:

Nabór skróconych opisów planowanego przedsięwzięcia 13.05 – 05.06.2024
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 06.06 – 07.06.2024
Nabór wniosków o dotacje 10.06 – 04.07.2024
Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków lipiec 2024

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania dotacji udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:

Małgorzata Sobczyk
Email: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 08

poniedziałek – czwartek 9.00-17.00

Krzysztof Urbaniak
Email: krzysztof.urbaniak@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 24 09

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Justyna Brylewska (od 18.05.2024 r.)
Email: justyna.brylewska@barka.org.pl
Tel. +48 61 668 23 21

poniedziałek – piątek 8.00-16.00