Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praca z osobami z uzależnieniami, prowadzone przez Tomasza Bratkowskiego – terapeutę uzależnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie obejmować będzie poniższe tematy:

– czym jest uzależnienie (diagnoza ,mechanizmy, sposoby myślenia i zachowania osoby uzależnionej),

– etapy trzeźwienia,

– czym jest współuzależnienie,

– jak pracować z osobą uzależnioną,

– instytucje/podmioty udzielające pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom,

– zasady postępowania z osobą uzależnioną w miejscu pracy,

– studium przypadku,

–analiza przykładów podawanych przez uczestników szkolenia.

Termin: 8  grudnia br., godz. 9:00-16:15

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Dla uczestników przygotowany zostanie bufet kawowy oraz obiad.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na szkolenie można wysyłać do dnia 30 listopada br. do godz. 15:00 na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl, podając imię i nazwisko i numer telefonu uczestnika, nazwę podmiotu ekonomii społecznej, który reprezentuje oraz preferowaną dietę (wegetariańska, wegańska lub mięsna).

Fot. Pixaby