W imieniu organizatorów – zapraszamy Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się  21 września 2022 r. o godz. 10.00 w formule hybrydowej. Część gości weźmie udział w Forum osobiście, pozostali połączą się zdalnie.
Możliwe będzie także śledzenie transmisji on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych, bez konieczności rejestracji.

Tematem przewodnim Forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Program Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 przewiduje udział Pani Minister Marleny Maląg oraz Pani Minister Anity Czerwińskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej.
W ramach wydarzenia zaplanowano wystąpienia przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, blok prezentujący znaczenie ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej oraz informację dotyczącą najważniejszych rozwiązań ustawowych i programowych,  wprowadzonych przez MRiPS, panel prezentujący najciekawsze rozwiązania wypracowane w obszarze ekonomii społecznej, a także ogłoszenie wyników głosowania publiczności ws. wyboru znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwa społeczne.

Rejestracja zgłoszeń trwa do 9 września br.

W załączeniu ramowy program Forum.

(See attached file: Ramowy program 6 OFESiS.pdf)

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu na znak identyfikujący przedsiębiorstwo społeczne. Znak graficzny znacząco zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstw społecznych wśród odbiorców usług i konsumentów, a także w relacjach gospodarczych i społecznych.

Głosowanie trwa do 14 września br.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Szczegółowy program:

Ramowy program 6 OFESiS