Ponownie realizujemy mechanizm zakupowy , tym razem jest to rozszerzenie tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Od czerwca 2022 roku Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (OWES) prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań wprowadza w subregionie poznańskim (miasto Poznań,powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki) nowy instrument wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy przybyłym do Wielkopolski od 24 lutego 2022 r.

 

Instrument polega na dokonywaniu przez WCES (OWES) zakupów produktów i usług od Podmiotów Ekonomii Społecznej, a następnie przekazywaniu ich nieodpłatnie instytucjom/podmiotom pomocowym wspierającym osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę lub bezpośrednio osobom wspieranym.