Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA od lat wspiera powstawanie i działalność PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z Gminnym Przedsiębiorstwem Społecznym z Czerwonaka, które jako spółka z o.o. działa od stycznia 2021 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne zostało powołane w celu reintegracji i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Drogą, jaką obrała spółka do realizacji przedmiotowego celu, było i jest między innymi zaangażowanie wskazanych wyżej osób do realizacji usług komunalnych na rzecz gminy Czerwonak. Oprócz gminy Czerwonak GPS współpracuje ze spółkami i instytucjami gminnymi, a także z lokalnymi przedsiębiorstwami i mieszkańcami. W celu realizacji zleceń spółka wykorzystuje maszyny i sprzęt zakupiony między innymi w ramach dotacji z Fundacji BARKA. W 2021 r. (pierwszym roku swojej działalności) spółka osiągnęła obrót 2,5 razy większy od planowanego i zatrudniła dodatkowe 2 osoby. Plany na kolejne lata są jeszcze ambitniejsze J.

Jak mówi Bogusław Wołodźko, prezes spółki i dynamiczny menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie, GPS tworzą ludzie, ludzie mieszkający w gminie Czerwonak, tutaj funkcjonujący na co dzień, dla których czysta i przyjazna gmina jest wartością nadrzędną.

Gmina Czerwonak skutecznie wspiera rozwój ekonomii społecznej, za co otrzymała w ubiegłym roku tytuł Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne skorzystało z dotacji z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych.

Drugim zadaniem GPS jest prowadzenia Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, które udostępniania pomieszczenia biurowe oraz salę konferencyjną na potrzeby NGO. Prowadzone są działania animacyjne i integracyjne dla środowiska NGO na terenie gminy Czerwonak. Przedsiębiorstwo współpracuje z przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. W pomieszczeniach CWOP organizacje pozarządowe prowadzą kursy, szkolenia i działania animacyjne.

GPS jest zaangażowane w politykę senioralną we współpracy z gminą Czerwonak.

Kadra GPS to 8 fantastycznych osób! Wspaniała atmosfera, otwarcie na nowe pomysły i współpracę, świadczenie usług na jak najwyższym poziomie – to jest to, co ich cechuje! Działają wspólnie dla osób mieszkających na terenie gminy. Korzystają ze szkoleń, które proponuje Barka w ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wiele czasu poświęcają też na integrujące zespół spotkania – z okazji imienin, świąt czy korzystając z ładnej pogody, wspólne wypady do lasu.

Poznajmy teraz zespół GPS.

Prezes Bogusław Wołodźko dzieli swój czas między pracę w GPS a szeroko pojęte działania społeczne. Jest zapalonym kibicem sportowym – od szachów po jazdę na rowerze trasami przepięknej puszczy Zielonki.

Jola – prowadzi biuro spółki, zajmuje się kwestiami rozliczeniowymi oraz kontaktami z partnerami spółki, dba o dobrą atmosferę w zespole. Miłośniczka zwierząt, w szczególności kotów. Lubi aktywność fizyczną, można spotkać ją na siłowni.

Honorata – odpowiada za zamówienia zakupowe w spółce, wspiera działalność biura. Fanka Freddiego Mercury’ego.

Gosia – łączy swoje zainteresowania z pracą zawodową. Zajmowanie się roślinami to jej pasja od zawsze.

Waldek – zawsze gotowy do pomocy. Perfekcyjny w pracach porządkowych, naprawczych i budowlanych.

Waldemar – „złota rączka”. Nie ma dla niego rzeczy, których nie da się załatwić. Działka to jego pasja.

Beata – podobnie jak Gosia łączy swoje pasje z pracą zawodową. Zajmowanie się ogrodem i kwiatami to dla niej największa przyjemność.

Florian – człowiek do zadań specjalnych. W GPS odpowiedzialny za administrowanie targowiskiem. Gość pełen energii.

Adres i kontakt

Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.

ul.Leśna 8, 62-004 Czerwonak

e-mail: biuro@gps-czerwonak.pl; kontakt@gps-czerwonak.pl

www.gps-czerwonak.pl

GPS Czerwonak – Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne | Facebook

Spółka świadczy następujące usługi dla gminy Czerwonak:

  • koszenie trawników,
  • zamiatanie ulic,
  • grabienie liści,
  • pielęgnacja „małej zieleni” (usuwanie chwastów, przycinanie drobnych krzewów, sadzenie kwiatów, grabienie itp.),
  • sprzątanie terenów zielonych,
  • podlewanie drzew i krzewów,
  • obsługa Dworca Kolejowego w Bolechowie,
  • obsługa gminnego targowiska w Koziegłowach,
  • obsługa cmentarza komunalnego w Czerwonaku,
  • usługa czyszczenia wiat przystankowych w gminie Czerwonak.