W poniedziałek 20 grudnia 2021 r. odbył się Dzień Przedsiębiorczości Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ze względu na najnowsze ograniczenia sanitarne, wydarzenie odbyło się w wersji on-line.

Najpierw studenci wzięli  udział w seminarium nt. ekonomii społecznej, w trakcie którego uczestnicy poznali początki ekonomii społecznej w Polsce, a także różne, dzisiejsze formy przedsiębiorczości społecznej. Zaprezentowano filmy z archiwum Fundacji Barka, które przedstawiają różne aspekty przedsiębiorczości społecznej. Gościem był Andrzej Ratajczak, prezes Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół.

Następnie odbyła się Gra Kampusowa, także  wersji on-line. Studenci podzieleni na grupy odpowiadali na pytania oraz rozwiązywali zadania – wszystko związane tematycznie  z najważniejszymi pojęciami oraz zjawiskami ekonomii społecznej.

(Spotkania odbyły się on-line na platformie MS Teams)