W piątek 15 października, wśród wielu aktywności , które zostały zaproponowane przez Fundację Barka na Rynku Jeżyckim  w Poznaniu w ramach projektu „Jeżyce Wzajemność”, znalazły się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez przedsiębiorstwo społeczne Fundacja IGI-Art z Rogalinka oraz Konkurs o Ekonomii Społecznej w Powiecie Poznańskim, z nagrodami przygotowanym przez przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego.

Wydarzenie zorganizowało Partnerstwo Jeżyckie,  które tworzą: Rada Osiedla Jeżyce, MOPR Jeżyce oraz oddział MOPR ds. osób bezdomnych, CIS Promienista, Pogotowie Społeczne, Spółka Targowiska oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka,   z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.