Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

W ramach wydarzenia zaplanowano cykl spotkań online w różnych formułach, w tym w nowatorskiej formule open space technology.

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,

9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,

16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,

22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,

30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”.

Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania dostępne są na stronie

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.php?document=4234&fbclid=IwAR3V0ocNheoJpaO3jk8UvSsCBJu_qca3JV2BArdevKExWAmuJbAWLCfiEOE

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

Ilustracja: ROPS w Poznaniu/WielkopolskaES