Fundacja Barka od lat wspiera powstawanie i działalność PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj poznamy jedno z nich – Spółdzielnię Socjalną Horyzont z Pniew. Oto co piszą o sobie sami Spółdzielcy.

„Spółdzielnia Socjalna Horyzont swoje powstanie zawdzięcza inicjatywie Pani Bernadety Markiewicz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach i Pani Renaty Mizera Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej „Ostoja”. Obie Panie , z pomocą Fundacji Barka, przedstawiła pomysł Burmistrzowi Pniew – Panu Jarosławowi Przewoźnemu. W Gminie od 2013 roku funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” i to właśnie na bazie uczestników CIS-u miała powstać spółdzielnia. Szybko okazało się, że nie jest to wcale taka prosta sprawa, ze względu na stosy dokumentów oraz znalezienie sąsiedzkiej gminy, która zechciałaby podjąć ryzyko utworzenia takiego tworu jak spółdzielnia socjalna osób prawnych, dotychczas nieznanego w najbliższej okolicy. Odbyło się kilka spotkań pomiędzy władzami Gmin, kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz CIS „Ostoja” z doradcami z Barki, którzy przybliżyli temat i przekonali przyszłych twórców do powstałego pomysłu. Początkowo Spółdzielnię miały tworzyć Gmina Pniewy i Gmina Duszniki, ale niestety ta kooperacja nie udała się, a Duszniki zastąpiła Gmina Kwilcz. Po licznych debatach w kwietniu 2017 roku uchwałą utworzono Horyzont – Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, której założycielami są Gmina Pniewy i Gmina Kwilcz.

W międzyczasie wybrano z grona uczestników CIS-u najlepiej rokujące osoby. Kandydaci przeszli wielodniowe szkolenie w Fundacji Barka, które miało na celu przybliżenie im idei pracy w przedsiębiorstwie społecznym, jakim jest spółdzielnia.  Nie było to proste zadanie z uwagi na… niewielką wiedzę posiadaną przez te osoby. Oprócz potencjalnych pracowników trzeba było powołać jeszcze Zarząd Spółdzielni, który czuwałby nad dobrem interesów przedsiębiorstwa, oraz osobę, która zajęłaby się stroną administracyjno-księgową. Funkcję Prezesa objął Pan Krzysztof Wawrzyniak, który z uwagi na to, iż pracował na stanowisku instruktora reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej, był osobą najodpowiedniejszą. Znał zalety i wady pracowników, rozumiał specyfikę pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wiedział, jakie zadania będą powierzone spółdzielni, która w pierwszej kolejności miała zająć się pielęgnacją terenów zielonych na terenie Gmin Pniewy i Kwilcz.  Po stronie Kwilcza członkiem Zarządu została Pani Marta, która pracowała wtedy w Inspektoracie Ochrony Środowiska🌿, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa i pośrednio czuwała nad pojawiającymi się w Gminie Kwilcz zleceniami, którymi mogli zająć się pracownicy Spółdzielni.

Z grona pracowników Spółdzielni wyłoniono lidera – Pana Roberta – wtedy uczestnika CIS-u, który również został powołany na członka Zarządu i stał się odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, sprzęt zakupiony dla Spółdzielni z otrzymanej dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 projektu „Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym przedmiotem było tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym oraz zwalczania ubóstwa.

Rozliczaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego zajęła się Pani Ania, dla której na początku twór spółdzielni również był kompletnie obcy, ale z pomocą specjalistów z Barki oraz pracowników księgowości OPS Pniewy powoli wdrożyła się w specyfikę tej pracy. Po dziś dzień zajmuje się sprawami administracyjno-kadrowo-księgowymi Spółdzielni. Niełatwym zadaniem było rozpoczęcie działalności zarobkowej bez sprzętu koszącego, bowiem wybór i zakup dobrych urządzeń na, które trzeba było czekać wiązał się z upływem jakże ważnego dla specyfiki działalności spółdzielni sezonu. Na szczęście dzięki uprzejmości Pani Kierownik CIS „Ostoja” Pani  Renaty Mizery, która bez problemu użyczyła nam sprzęt należący do Centrum, spółdzielcy mogli rozpocząć  niemal natychmiast prace.  Z otrzymanej dotacji zakupiono m.in. traktorek koszący, kosy i wycinarki spalinowe, rębak spalinowy oraz samochód niezbędny do transportu sprzętu oraz pracowników. Pomieszczenie garażowo-socjalne użyczyła bezpłatnie Kierownik OPS Pniewy Pani Bernadeta. I tak zaczęła się działalność Spółdzielni Socjalnej Horyzont, która dzięki świetnej współpracy z Burmistrzem i Wójtem – członkami założycielami – dba o tereny zielone🌿 Gminy Pniewy i Gminy Kwilcz, nie unikając przy tym innych zadań, typu: pomoc w przewozie sprzętu rehabilitacyjnego, mebli itp. dla klientów OPS-u, oraz w ramach ścisłej współpracy z CIS „Ostoja” pomaga uczestnikom w sezonie wysokim sprostać obowiązkom, takim jak utrzymanie porządku na terenie miasta czy też sadzeniu kwiatów i roślin zakupionych przez Gminę.

W Spółdzielni zatrudniono 5 pracowników, którzy wcześniej byli uczestnikami CIS-u i z racji niskiego świadczenia integracyjnego borykali się z problemami finansowymi, a niestety przez niełatwą przeszłość ciężko im było powrócić na rynek pracy.

Spółdzielnia okazała się doskonałym pomysłem, a ciężka praca, jaką podjęli:  Robert – lat 46, Janek – lat 59, Jasiu – lat 61, Gabriel –  lat 33 i Marek – lat 54,  szybko przerodziła się w pasję uczącą współpracy, wytrwałości i wzajemnego szacunku, a co najważniejsze – pozwoliła im podnieść jakość dotychczasowego życia poprzez regularne zarabianie pieniędzy. Nie są to „pensje marzeń”, ale dzięki nim Panowie i ich rodziny przestali korzystać z świadczeń społecznych, żyją godnie, pospłacali długi i małymi krokami doprowadzają swoje życie do poziomu, o jakim przez błędy przeszłości wcześniej nawet nie myśleli. W międzyczasie Pan Robert ponownie się ożenił, a jeden z naszych Jasiów doczekał się emerytury, ale mimo tego postanowił zostać i wpierać swoją pracą Spółdzielnię.  Niestety, nie wszyscy wytrwali i już po roku odszedł od nas Gabryś, który chyba nie podołał ciężkiej pracy, jaką jest koszenie traw🌿, wycinanie zarośli i sprzątanie miasta nierzadko w trudnych warunkach atmosferycznych – deszcz, upały, wiatr i mróz. Wybrał własną ścieżkę, ale z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że podjął inną pracę i radzi sobie dobrze. Trzeba też zaznaczyć, że był on najmłodszym naszym „spółdzielniakiem” i znalezienie  innego zajęcia było dla niego łatwiejsze niż dla pozostałych. Nie załamaliśmy się jednak z tego powodu, bo przecież praca musi być wykonana, więc szybko podjęliśmy poszukiwania pracownika. W sezonie koszenia dodatkowa para rąk była nam niezbędna, a kolejny uczestnik CIS-u wyrażał chęć do pracy, dostał więc szansę, a co za tym idzie – etat w „Horyzoncie”. Sezon jednak okazał się bardzo wymagający, a nowy pracownik za słaby, nie poradził sobie z problem alkoholowym, z jakim się borykał, i mimo wielu naszych starań oraz chęci udzielenia pomocy przez Zarząd, kolegów i pracowników socjalnych poszedł inną drogą. Z racji tego, że sezon się powoli kończył, postanowiliśmy pracować we czwórkę. Nie było łatwo, bo pracy było sporo, ale nie było mowy o załamaniu – w końcu bez pracy nie ma kołaczy .

Czas mijał szybko, aż w roku 2020 spółdzielnia skończyła 3 lata i przyszedł czas na rozwój. Narodził się pomysł, aby rozszerzyć usługi spółdzielni o usługi opiekuńcze”.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 11 osób na etacie, w tym 2 opiekunki. Działa na terenie Gmin Pniewy, Kwilcz i od jesieni ubiegłego roku również na terenie Gminy Obrzycko.

Od siebie dodamy, że Horyzont działa modelowo – współpracuje z partnerstwem lokalnym, służy przykładem dla innych – początkujących przedsiębiorstw społecznych, dba o swoich pracowników i ich rozwój, tym samym realizując jeden z najważniejszych celów  stawianych przed przedsiębiorstwem społecznym, jakim jest reintegracja, czyli stworzenie warunków nie tylko do zbudowania bezpieczeństwa zawodowego i finansowego, ale także odbudowania zdrowia, więzi rodzinnych i społecznych.

Oferta Horyzontu obejmuje:

– usługi pielęgnacji zieleni (m.in. koszenie, plewienie, grabienie, przycinanie, cięcie żywopłotów, wycinka poboczy, usługi glebogryzarka oraz rębakiem),

– prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynków (sprzątanie terenów zewnętrznych, biur, posesji, mieszkań przy użyciu wysokiej jakości sprzętu marki Karcher),

– opieka na osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Spółdzielnia Socjalna Horyzont

ul.Wolności 1, 62-045 Pniewy

tel. 603 491 100, 694 983 319

e-mail: horyzont.pniewy@wp.pl

https://www.facebook.com/Spoldzielnia-Socjalna-Horyzont