Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka otrzymała podziękowanie od Dyrekcji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu za pomoc, jakiej udzieliliśmy w ramach mechanizmu zakupowego, wraz z innymi przedsiębiorstwami społecznymi, dostarczając do szpitala: maseczki, przyłbice i posiłki covidowe.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!

Szpital Strusia podziękowanie