Dzisiaj spotkaliśmy się z podmiotami ekonomii społecznej wspierającymi osoby starsze. Rozmawialiśmy na temat wyzwań, jakie pandemia Covid-19 stawia w pracy z seniorami. Podmioty ekonomii społecznej, które wspierają seniorów są dzisiaj niezwykle ważne, bo osoby starsze bardziej niż kiedykolwiek zostały wykluczone z wielu sfer życia, osamotnione, zamknięte w swoich domach. Dostrzegliśmy trudności finansowe tych podmiotów, zmuszonych do częściowego zamknięcia swojej działalności, ale również natychmiastową potrzebę wzmożenia ich aktywności na gruncie włączenia cyfrowego, większego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego. Staraliśmy się również spojrzeć w przyszłość i zastanowić się jakiego wsparcia będą potrzebować osoby starsze, kiedy pandemia zacznie wygasać. Osoby starsze, które dzisiaj izolujemy, jutro będą potrzebowały powrotu do aktywności fizycznej i społecznej. Tego nie osiągniemy bez podmiotów ekonomii społecznej, które wspierają seniorów.