Fundacja Gospel Up została założona w 2020 r. przez Agnieszkę Górską-Tomaszewską.

Oferta:

Działalność Fundacji Gospel Up obejmuje dwa obszary:

1. Muzyczny, mający na celu propagowanie muzyki i historii gospel w Polsce:

– organizacja koncertów Gospel Joy,

– organizacja warsztatów muzycznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

2. Edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości, jak postępować ze zwierzętami:

– organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu pozytywnego szkolenia psów

Kontakt:

Agnieszka Górska-Tomaszewska

ul. Śnieżna 9b, 62 – 002 Suchy Las

tel. 509 370 100, 789 286 251

e-mail: gospeljoy@gospeljoy.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/Chor.Gospel.Joy

https://www.facebook.com/Warsztaty.Gospel

www.gospeljoy.pl