W miniony weekend ruszyła on-line Szkoła Liderów Miasta Poznania.

Jak czytamy w ogłoszeniu rekrutacyjnym: Szkoła Liderów Miasta Poznania jest zaawansowanym programem rozwojowym obejmującym warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego. To seminaria  na temat innowacji, społeczeństwa i polityki, wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta, spotkania z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa. Podczas udziału w Szkole Liderów Miast zwiększamy poczucie wpływu i sprawczości oraz budujemy sieć osób – wizjonerów, którzy są gotowi, aby wspólnie budować współpracę na rzecz swojego miasta.

Szkoła obejmuje 4 weekendy z zajęciami + spotkanie na finał, razem 73 godziny szkoleniowe. Do Szkoły Liderów zakwalifikowało się wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym takich, które prężnie działają w obszarze ES. Są przedstawiciele JST, a także przedstawicielka naszego OWES-u.

Uczestnikom życzymy owocnych wykładów i wiele nowej wiedzy do szybkiego wykorzystania w praktyce!