17 września  w Pniewach odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej HORYZONT. Podczas zebrania do Spółdzielni przystąpiła Gmina Obrzycko, dyskutowano również o utworzeniu 4 nowych miejsc pracy.

Spółdzielni życzymy powodzenia!!!