PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE zapraszamy do korzystania z nowej  strony internetowej zawierającej ofertę m.in. unijnego wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii covid-19. Na stronie zostały zamieszczone informacje na temat różnych form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchomił zarządzane przez siebie środki m.in. z UE (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020) umożliwiając korzystanie z pożyczek płynnościowych, poręczeń, a już wkrótce dotacji na kapitał obrotowy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i przekazywania ich wszystkim zainteresowanym.

Zapraszamy na stronę: www.wsparcie.wielkopolskie.pl