Zapraszamy  do zapoznania się z pakietem pomocowym przygotowanym przez Miasto Poznań dla organizacji pozarządowych działających na terenie Poznania w dobie pandemii COVID-19. Poniżej opisane są  najważniejsze informacje dotyczące form wsparcia:

1.Małe granty na zadania dotyczące wsparcia mieszkańców Poznania oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania podczas epidemii Covid-19.

Wnioskujący mogą otrzymać wsparcie na realizację m.in. następujących działań: przedsięwzięcia wspierające mieszkańców Poznania oraz organizacje pozarządowe

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 oraz łagodzeniem skutków COVID-19, działania aktywizujące mieszkańców np. wydarzenia on-line, akcje pomocy sąsiedzkiej i wolontariackiej, działania dotyczące dystrybucji pomocy dla potrzebujących.

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13051

2.Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID -19

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą ubiegać się m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,   zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13056

3.Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19

W ramach naboru organizacje pozarządowe, które ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii mogą ubiegać się   m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,   zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13054 

4. Ulgi w czynszu

Organizacje pozarządowe mogą również skorzystać z ulg dotyczących czynszu, jeśli wynajmują lokal bezpośrednio z zasobów miasta lub poprzez ZKZL. Więcej informacji na temat warunków i sposobów ubiegania się o ulgi oraz odpowiedź na problemy związane z odbiorem odpadów można znaleźć na stronie miejskiej: https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy,145489.html

5. Kultura na Wynos

Konkurs mający na celu promowanie poznańskiego środowiska kulturalnego i prezentowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych realizowanych w okresie utrudnionego dostępu do wydarzeń kulturalnych w czasie pandemii. Więcej informacji: https://bip.poznan.pl/public/bip/news.html?co=print&instance=1056&lang=pl&or_id=22&id=147361&fbclid=IwAR2iDpH5nbgDSQZ8ml-OcU8isYrXY669PdegTq6SSMKA6DoR-RrtwDU1Kqo