Przedsiębiorstwo społeczne – Wielobranżowa Spóldzielnia Socjalna Razem w Szamotułach, powstało w 2019 roku. Spółdzielnia od początku powstania zabiegała  o współpracę z lokalnym samorządem. W sierpniu 2019 r. został podpisany w tej sprawie list intencyjny.

Spółdzielnia wykonuje zlecenia na rzecz gminy Szamotuły i są to głównie prace porządkowe, ale nie tylko. Od października 2019 r., członkowie spółdzielni zaangażowali się w kolportaż prasy gminnej.

Klientami spółdzielni są też osoby fizyczne i firmy. Są to głównie zlecenia prac porządkowych, w tym opieka nad terenami zielonymi. Spółdzielnia pilotażowo prowadzi program „Złota rączka dla seniora”. Prowadzone są także ankiety w celu zdiagnozowania problemu mieszkaniowego w gminie i sprecyzowania potrzeb w tym zakresie. Ankieta jest pierwszym krokiem do wdrożenia partnerstwa publiczno-prywatnego z samorządem, które ma dać początek realizacji projektu budownictwa socjalnego.

Dane kontaktowe:

ul. Rzeczna 8

64–500 Szamotuły

tel. 787 781 182, e-mail: lesicki@interia.pl www.społdzielniasocjalna.pl,fb.com/spoldzielniasocjalnaszamotuly

Oferta:

– prace porządkowe

– opieka nad terenami zielonymi

– usługi złotej rączki

– remonty.