Minister finansów wydał rozporządzenie, które przedłuża terminy sprawozdawcze. Podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe (czyli m.in. większość organizacji pozarządowych) dla których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, mają czas na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego do końca czerwca.

Czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego został przesunięty do końca września.

Przeczytaj więcej:
Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych

Dodatkowo wydłużono terminy dotyczące złożenia deklaracji CIT-8.

Dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskują z tytułu działalności pożytku publicznego, termin wydłużono do 31 lipca 2020 r.

Dla wszystkich pozostałych podatników, termin wydłużono do 31 maja 2020 r.

Przeczytaj więcej:
CIT-8. Termin przesunięty – to już pewne. Opublikowano rozporządzenie