Zielarskie warsztaty edukacyjne przeprowadziła Kasztelania Ostrowska w ramach zwiększania widoczności ES w subregionie poznańskim. W poniedziałek 25 listopada, tajemnice ziół poznawali nowi adepci zielarskiej wiedzy.