Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne dotyczące nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach. Terminy spotkań:

Powiat Termin Miejsce
ŚREMSKI 4 listopada i 18 listopada 2019 r.

godz. 13.30 – 15.30

Starostwo Powiatowe w Śremie

ul. Mickiewicza 17, Śrem

sala sesyjna ( nr 15)

SZAMOTULSKI 20 listopada 2019 r. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

ul. Wojska Polskiego 4, Szamotuły

POZNAŃSKI 21 listopada 2019 r.godz. 15.30 – 18.45 Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, Poznań
Sala Sesyjna, III piętro