W powiecie średzkim od początku w spotkaniach zmierzających do utworzenia partnerstwa lokalnego uczestniczyli – ówczesny Starosta Marcin Bednarz, ówczesny Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski, Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury, a także OPS, PUP i lokalni przedsiębiorcy. W późniejszym czasie dołączyli też przedstawiciele sąsiednich gmin powiatu średzkiego. Nowe władze zarówno powiatu, jak i gminy, włączają się również w podejmowane działania partnerstwa lokalnego.

To dzięki działaniom partnerstwa lokalnego Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury powołało Centrum Integracji Społecznej im. Władysława Zamoyskiego w Jarosławcu. CIS otrzymał status od Wojewody i środki z Urzędu Marszałkowskiego na uruchomienie działalności. Obecnie w CIS-ie uczestniczy ponad 20 osób z gminy Środa. Wykonują oni zlecenia na rzecz gminy, ZGM i współpracują z lokalnymi firmami.

W 2020 roku Stowarzyszenie uruchomi nowy warsztat gastronomiczny, który ma zatrudniać 3 osoby. Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury zwróciło się o sfinansowanie kosztów stworzenia 3 miejsc pracy do OWES Barki. Stowarzyszenie w Jarosławcu wyremontowało pomieszczenie kuchenne i łazienki. Prezes Stowarzyszenia Dom Pełen Kultury przedstawił też pomysł zatrudnienia repatriantów. W Środzie znajduję się ok . 100 rodzin repatriantów z Kazachstanu.

Partnerstwo lokalne zmierza też w kierunku utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych lub ZAZ tworzącego miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych na szczeblu powiatowym. Odbyły się w tej sprawie już spotkania informacyjno-warsztatowe  z udziałem przedstawiciela ZAZ ze Słupcy (planowane są kolejne z udziałem przedstawiciela ZAZ z Piły).