W Poznaniu porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej zostało podpisane już w 2015 roku.

Od tego czasu powstały też lokalne partnerstwa: na Ratajach wokół Spółdzielni Socjalnej Kropka, która prowadzi kawiarnię na osiedlu Armii Krajowej 101; na Wildzie w związku z otwarciem kawiarni Ciacho (Górna Wilda 70), prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną Turbo, a także na Winogradach wokół świetlicy osiedlowej LOKAL ul. Murawa 37, animowanej przez Fundację ART–ON, która skupia się na odbudowywaniu więzi lokalnych: spotkania, warsztaty, wykłady, zabawy jednoczą młodszych, starszych i najstarszych, przyczyniają się do integracji mieszkańców PTBS-ów.

Poznańskie partnerstwo lokalne podejmuje też wyzwania na gruncie ogólnomiejskim. Jednym z nich jest utworzenie konsorcjum przedsiębiorstw społecznych, które mogłoby współpracować z  Miastem Poznań w zakresie usług cateringowych. Najbardziej liczną  grupą spółdzielni socjalnych w Poznaniu są te, które oferują usługi kulinarne. Uznane już – Dobrą Kawiarnię i Restaurację Wspólny Stół, prowadzą spółdzielnie  o tych samych nazwach, kawiarnię Zemsta powadzi Spółdzielnia Socjalna Ruchomości. Dołączyły do nich  przedsiębiorstwa utworzone w ostatnich latach – kawiarnie Ciacho i Kropka w Poznaniu,  specjalizujące się w cateringu  – Spółdzielnia Ema z Kleszczewa i Spółka z o.o. Fit Kitchen z Jerzykowa, a także Kawiarnia Parkova, prowadzona przez Fundację Fishka w Dąbrówce.

Innym wyzwaniem, jakie stoi przed poznańskimi podmiotami jest współpraca w kontekście pomocy osobom bezdomnym, m.in. brak wystarczającej ilości miejsc noclegowych, brak ogólnodostępnej jadłodajni, brak łaźni oraz pralni. Partnerzy widzą też potrzebę powstania w Poznaniu Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych. Kolejnym zadaniem, jakie realizuje w ostatnim czasie Miasto Poznań, a wraz z nim partnerskie organizacje, jest program mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym dla osób oczekujących na mieszkanie socjalne oraz wykazujących konieczność wsparcia w reintegracji społecznej i zawodowej. Organizacje mają za zadanie prowadzenie tego typu mieszkań przy pomocy swoich pracowników socjalnych, terapeutów, doradców zawodowych, psychologów, etc.